Samarbeid erstatter outsourcing

Samarbeid erstatter outsourcing

IT-SJEFEN: Elin Wikmark Darell er travel som it-sjef for seks kommuner.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Standardisering og samordning. Vi er seks kommuner som må skape et fellesskap og gjøre ting likt. Vi må få ut effekten av et slikt interkommunalt fellesskap.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi kjører utelukkende Microsoft. Det er der vi har kompetanse; alle kommer inn med en bakgrunn fra Microsoft-plattformer. Jeg mener det blir naturlig å fortsette med dette, etterhvert som det blir mye som skal spille sammen.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Det kan vel være begge deler. Det kan i enkelte tilfeller være det riktige å gjøre, men vi valgte å møte fremtidens krav ved å inngå et samarbeid i stedet. Det er ikke til å komme bort fra at hver kommune sliter med teknologikrav hver for seg, men ved å gjøre det i fellesskap står vi sterkere.

- Hva bruker du mest tid på i jobben din?

- Akkurat nå, som samarbeidet nettopp har blitt formalisert, er det ledelse for å få satt opp en kvalitetsriktig avdeling. Det blir mye administrering. Ellers jobber vi med en ny, felles portalløsning som tar mye tid. I dag har vi forskjellige intranett og hjemmesider, men vi skal få en felles løsning.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Nei, egentlig ikke. Vi har nettopp snakket om etiske retningslinjer, men de er ingen hinder fra å være der. Man skal bare være bevisst på hva man gjør der og hva slags rolle man har. Vi har også planer om å bruke nettsamfunn for våre innbyggere.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Det kan være portalløsningen, eller rett og slett videreutviklingen av fagsystemet og maskinvare.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Glen Paulsen i Trøndelag fylkeskommune eller Torbjørn Olsen i Innherred samkommune!

Hvem: Elin Wikmark Darell

Hvor: Værnesregionen (Stjørdal, Frosta, Malvik, Selbu, Meråker, Tydal)

Hva: Interkommunalt it-samarbeid

Antall ansatte: 8.000 brukere inkludert elever, 14 pluss lærlinger på it

It-budsjett: 14 millioner kroner totalt

Foreslått av: Ellen Gjønnes

Les om:

Ukens It-sjef