Samlet satsing for kommune og fylke

Samlet satsing for kommune og fylke

IT-SJEFEN: Asle Fossberg betjener 20.000 brukere med 50 ansatte.

Ikt Agder eies av kommunene Arendal, Grimstad og Froland, samt Aust-Agder fylkeskommune, og betjener rundt 20.000 brukere. Selskapet ble stiftet i oktober 2002, og består av 50 ansatte. Asle Fossberg er daglig leder.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Å holde fart på ny forretningsstrategi for selskapet. Vi er i ferd med å avslutte en gammel strategiperiode og ta steget over i en ny. Da må vi verifisere retningen vi er inne på, at kundemarkedssiden er slik vi ønsker det og at vi benytter oss av riktig teknologi. Det er en vanlig strategiprosess, som skal sørge for av vi og våre kunder møter fremtiden på best mulig måte. Vi møter blant annet nye krav til Cloud Computing, og hva med virtualisering? Er vår tjenesteorienterte plattform god nok? Hvilke tiltak skal vi eventuelt sette inn? Dette er spørsmål vi må stille oss.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Få til en governance-modell mellom oss og våre kunder. Det er en tradisjonell trekant, en styringsmodell mellom eier, selskapet og kundene, med avklart rollefordeling mellom bestiller og leverandør.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Veldig positiv. Det er mange som ikke helt ser alle mulighetene, og ikke ser forskjell på vanlig asp-drift og reell Cloud Computing. Selv om man er klar over distinksjonen og ønskerå benytte seg av tjenester i skyen, må man ha en grunnleggende arkitektur som er moden nok. Det nytter ikke å avrope Cloud Computing hvis ikke man er har en god nok løskoblet arkitektur. Men jeg er grunnleggende positiv, her er det mange muligheter.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- For tiden veldig lite, men vi er veldig åpne for fri programvare. Vi forsøker å bidra med utvikling der det er mulig, selv om vi driver lite med frikoblet utvikling. Selskapet vårt benytter et .Net-rammeverk som basis, men vi er ikke religiøse på området. Vi er åpne for å bidra i debatten der vi har mulighet, og søker pragmatiske løsninger.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Den tradisjonelle it-sjefens viktigste oppgave er å sikre stabil drift. Snakker vi en mer CIO-rolle, så er det å sørge for at selskapet er ajour for å møte fremtiden og kundens krav på forretningssiden. En it-direktør må være i stand til å forstå kundens forretningskrav, og undersøtte disse med teknologi gjennom organisasjonen.

- Hvem rapporterer du til?

- Styreleder i selskapet.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Min tidligere kollega Per Håvard Pedersen, leder for virksomhetsområde ikt i Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT).

Hvem: Asle Fossberg

Hvor: Ikt Agder

Antall ansatte: 50

Budsjett: Rundt 70 millioner kroner

Les om:

Ukens It-sjef