- Satser på skyen når det er sikkert

- Satser på skyen når det er sikkert

IT-SJEFEN: Knut Halgunset bruker friprog, men vil ikke si hvor.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det viktigste er å legge til rette for bruk av it for forretningssiden. Akkurat nå handler det om å finne ut av hvordan vi beste tar i bruk nye muligheter, som eksempel sosiale medier. Bedre og mer bruk av business intelligence og CRM står også høyt opp. Det handler om å bruke it på en bedre måte og dermed bedre hverdag både for ansatte og kunder – samtidig som man opprettholder en høy grad av sikkerhet.

- Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i din bedrift?

- Det jeg er mest fornøyd med er at 1.000 ansatte bruker it hvert eneste minutt. Vi flyttet nylig inn et nytt bygg med mye nytt ustyr, prosessen der gikk bra – og vi er tilnærmet papirløse. Vi leverer gode løsninger – slik at kundene kan være med i dialog med oss også på mobile flater.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi er oppmerksomme på hva som skjer. Vi er strengt lovregulert og kommer nok ikke ut i skyen med det første. Den dagen oppetiden er bra og sikkerheten er på plass, legger vi imidlertid tjenester ut. Vi følger tett med. Men hvor det driftes er jo egentlig ikke så viktig, det viktigste er at det er stabilt og sikkert, men når vi bygger nye løsninger tenker vi som det skulle vært i skyen – da som en enterprise cloud.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker litt, men ikke mot brukerne. Det kjører bare på noen interne systemer som jeg ikke vil si hva er.

-- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Det å være et bindeledd mellom forretning og it, og i det ligger det å se nye muligheter. Bedre inntjening og forenkle hverdagen til kundene og de interne brukerne er viktig for meg. For å klare det må man forstå forretningsmodeller godt. I en setning blir det vel: Oversette it til gode forretningsløsninger.

- Hvem rapporterer du til?

- Konserndirektør for forretningsstøtte og utvikling.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Det skal it-sjefen i SR Bank, Øyvind Braut.

Hvem: Knut Halgunset

Hvor: Sparebanken 1 SMN

Antall ansatte: 20 på it-avdelingen, totalt 1.100 brukere

It-budsjett: Det har vi ikke lyst til å oppgi.

Les om:

Ukens It-sjef