Satser på virtualisering

Satser på virtualisering

IT-SJEFEN: Øyving Krage er it-sjef ved oljeselskapet Sagex. Han foretrekker Microsoft på jobben og Linux hjemme.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Den viktigste utfordringen er sikkerhet og backup. Vi har mye historikk vi må ta vare på.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Her må jeg nesten svare at jeg foretrekker Microsoft på jobben og Linux hjemme. Med tanke på samhandlingssystemer som Exchange og Sharepoint, er Microsoft mest kompatibelt. Jeg foretrekker Linux hjemme først og fremst på grunn av kostnader. Jeg har en følelse av at med Microsoft får du en hel pakke og må skrelle bort det du ikke trenger, men med Linux kan du i større grad velge selv.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Jeg vil si ingen av delene. Her er jeg helt nøytral, da vi ikke har prøvd outsourcing. Vi har riktig nok vært inne på tanken, men vi foretrekker å holde dataene våre og kompetansen i eget hus. Og vi har ikke hatt behov for å outsource noe.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Antakeligvis planlegging av fremtidige endringer og implementering av disse. Vi slipper unna mye av supportproblemene, siden vi har laget systemene så enkle at brukerne kan håndtere problemene selv. I tillegg har vi superbrukere som fungerer som førstelinje support.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Nei vi har ikke noen definerte regler rundt dette. Dessuten er nok ikke våre ansatte i riktig aldersgruppe for bruk av Facebook. Gjennomsnittsalderen ligger vel rundt 50 år. Hos oss er det mest mail som brukes.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Det er nok oppgradering av utstyr og virtualisering. Sistnevnte er jo en investering for å spare penger, som vi begynte med i fjor. Vi bruker VMware og erfaringene er veldig positive så langt.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Det skal Brian Olsen hos Grenland Data i Skien.

Les om:

Ukens It-sjef