Ser få fordeler med cloud

Ser få fordeler med cloud

IT-SJEFEN: Rolf Moe i Frogn kommune har sans for Windows 8 på nettbrett, men mener Windows 7 fortsatt er best på skrivebordet.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- I og med at vi nå har inngått avtalen om nytt sak- og arkivsystem, er det store endringer knyttet etablering av systemet og fullelektronisk saksbehandling. Det er et område som stiller store krav, både på it-siden og organisasjonen forøvrig. Det er viktig å få integrert eksisterende systemer.

- Det er et ganske stort prosjekt, og vil påvirke hvordan vi jobber i hele organisasjonen. Ellers er det jo mange virksomheter i kommunen, og ikt kommer inn for å imøtekomme ønsker og behov. Det er stadig større og mindre prosjekter som står for tur. Det er mye som går på digitalisering nå om dagen. Det blir litt mer komplekst.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Jeg er fornøyd med at vi har it som er godt innarbeidet i organisasjonen, og vi er med der beslutningene tas. Vi prøver å levere tjenester i forhold til det organisasjonen har behov for. Vi leverer gode tjenester ut i fra de ressursene vi har.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi benytter cloud computing i liten grad i dag, de fleste systemene er driftet lokalt eller via ikt-samarbeidet i Follo. Jeg er veldig opptatt av helhet i systemene, og det har ikke vært gunstig for oss å sette ut i clouden. Jeg ser få fordeler med å sette ut deler i clouden nå. Vi ser muligens på en regional cloud innenfor kommunesamarbeidet. I liten skala er det jo økt bruk i skytjenester fra mobile enheter og den slags. Men det er litt utenfor våre kjernetjenester. Det gjelder å finne en fornuftig balanse mellom nytte og utfordring.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker veldig lite fri programvare, og har en ganske rendyrket Microsoft-plattform og kontorstøtte. Vi er avhengig av enkelhet og forutsigbarhet. Sånn sett har Microsoft-plattformen vært god. Brannveggene våre kjører riktignok Linux.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Vi har testet både på pc-siden og litt på nettbrett etter den ble tilgjengelig. Konklusjonen er at vi ikke kommer til å forhaste oss med å oppgradere på skrivebordet. Men vi ser fordelene med Windows 8 på nettbrett, og styrken med å kombinere app-verden på et Windows-basert nettbrett. Det passer inn i vår eksisterende plattform, både på sikkerhets- og administrasjonssiden, og vi skal blant annet teste Windows 8 nettbrett for hjemmetjenesten i kommunen.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave, slik du ser det?

- Sett fra et overordnet ståsted, så skal vi sikre at de ansatte har optimale verktøy, verken mer eller mindre. Vi skal også bidra til at ledelsen har tilgang til riktig og relevant informasjon i beslutningene de skal ta. Det ligger også i det at vi skal være en del og bygge opp under beslutningsgrunnlaget og bidra til å nå målene som settes opp i handlingsprogram.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til Rådmannen. Vi er en flat-strukturert organisasjon, og IKT er en del av enhetene i rådmannens ledergruppe.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Du kan gjerne kontakte en av de andre Follo-kommunene, for eksempel it-sjefen i Ås kommune.

IT-SJEFEN

Hvem: Rolf Moe, Enhetsleder IKT og Service.
Hvor: Frogn kommune.
Antall ansatte: Ca. 1000 ansatte, og ca. 2000 skoleelever.
It-avdeling: Syv ansatte.
It-budsjett: Ikke oppgitt.

Les om:

Ukens It-sjef