Skal Itil-isere arbeidsplassen

Skal Itil-isere arbeidsplassen

IT-SJEFEN: Frode Gether-Rønning vil innføre Itil og løsninger basert på fri programvare.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er i forhold til Itil-innføring. Vi har et ganske godt samarbeid på tvers av høgskolesektoren, og til dels universitetene, og tidlig i fjor så vi på muligheten for å innføre Itil via et it-lederforum vi har. Sammen med Høgskolen i Buskerud forsøker vi å etablere felles prosesser og åpne programvareløsninger som understøtter Itil. Jeg regner med at arbeidet blir startet rett over sommeren, og håper å få med 10-15 høgskoler for å dele kostnadene.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Jeg foretrekker Linux. Vi har en sentral Microsoft-plattform for øyeblikket, men det er også en klar strategi om å prøve å få på plass fri programvare, i alle fall om det lar seg gjøre.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Det er bra på noen områder. Gjennom Uninett har vi outsourcet alle fagsystemene på administrativ side, som lønn, regnskap og arkivsystem.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Det er å holde kontakt med brukerne. Jeg har vært i jobben i halvannet år, og tror det har vært en kritisk suksessfaktor. Det gjelder både faglige og administrative brukere, samt studenter. Vi er 600 studenter og 130 ansatte, så det er en relativt liten høgskole, men det er krevende fordi vi bruker så mye krevende 2d og 3d-programvare. Studentene er veldig kravstore og forventer å ha det de har hjemme på skolepulten. Det er en viktig utfordring å ligge litt i forkant på teknologien, og være litt tidlig ute for å utnytte den best mulig til arkitektur og design.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Personlig synes jeg det er riktig å oppfordre til deling av informasjon. Det er flere måter å gjøre det på, og hos mange av studentene er det naturlig å bruke Facebook og andre nettsamfunn. Så vi har ingen begrensning på dette i nettverket. Men det er lite tatt i bruk på ansatte-siden.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Det er Itil, og også oppgradering av datasalene med utstyr studentene trenger. Vi har vel faktisk levd en tre- fire år med deler av utstyret. Men de fleste studentene like å jobbe på sin egen maskin. I alle fall 50 prosent av dem bruker Mac, noe som er typisk innen arkitektur og design.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Det skal min forgjenger her på AHO, han er nå it-sjef på Høgskolen i Oslo .

It-sjefen

Hvem: Frode Gether-Rønning

Hvor: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Hva: Utdanning

Antall ansatte: Fem ansatte på it-avdelingen, 130 totalt + 600 studenter

Omsetning: Driftsbudsjett på 1,8 millioner kroner og det samme på investeringer. Men så kommer printer og papir på rundt 800.000 kroner i tillegg.

Les om: