Skattedirektoratet rydder på rommet

Skattedirektoratet rydder på rommet

IT-SJEFEN: Karl Olav Wroldsen moderniserer it-systemer fra 1970.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- I likhet med andre store organisasjoner som har drevet med it i noen år, har vi opparbeidet en stor portefølje av monolitiske systemer som koster mye å drifte og forvalte. Vi planlegger omorganisering innen infrastruktur og plattform for å modernisere. Den nye virksomhetsstrategien fra 2009 går på rasjonalisering. Vi må gjøre dette samtidig som vi er oppe i full produksjon.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Jeg har ingen klare preferanser. Vi velger plattform i forhold til oppgavene som skal løses. Hos oss er det kanskje mer aktuelt å diskutere .Net versus Java.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Ingen av delene. Outsouring er nødvendig i mange tilfeller for å sikre kompetanse og gjennomføringsevne. Det blir en løpende vurdering.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Det som opptar meg mye for tiden er arkitekturdiskusjon og planlegging - og gjennomføring av modernisering. Vi har systemer som har sin opprinnelse tilbake til 70-tallet, som nå skal erstattes med ny arkitektur, ny infrastruktur og nye applikasjoner.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Ja, det har vi. Mange av mine kolleger er på Facebook, men ikke i jobben. Her er det store, sensitive informasjonsmengder om landet, for eksempel Folkeregistret. Vi har derfor en restriktiv bruk av nettet generelt i våre nettverk, og deriblant er det ikke åpnet for sosiale nettverk. Men vi føler presset.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Vi bruker veldig mye penger på drift. I tillegg er optimalisering av systemer en stor operasjon hos oss. På utviklings- og prosjektsiden er nok innføring av et landsdekkende system for ligning den største posten i 2010.

- Hvem skal svare på diss spørsmålene neste gang?

- Jeg kunne tenke meg Rune Glørsen i SSB.

Hem: Karl Olav Wroldsen

Hvor: Skattedirektoratet

Hva: Offentlig virksomhet

Antall ansatte: 6400, 530 årsverk på it

It-budsjett: Cirka 940 millioner

Les om:

Ukens It-sjef