Skeptisk til cloud-jussen

Skeptisk til cloud-jussen

IT-SJEFEN: Thomas Evensen, Ikt-direktør ved Universitetet i Bergen, har god erfaring med fri programvare. Men skyen er han nølende til.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Med 95 medarbeidere, så er vi en stor organisasjon. Den største utfordringen er generelt ledelse av avdelingen, og å benytte ressursene på best mulig måte.

- Vi opplever også et stadig økende press på nye tjenester fra studentene. Vi har også et kontinuitetsprosjekt hvor vi skal drifte hele universitetet fra en av to datahaller. Kontinuitetsløsningen skal testes i sommer etter semesteret er slutt.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Jeg er fornøyd med at vi har veldig mange gode og stabile it-tjenester, og at vi har god kontakt med universitetets ansatte. Vi driver kostnadseffektivt. Vi har medarbeidere som utvikler gode og stabile tjenester, og vi får gjort svært mye med midlene vi har.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi er litt skeptisk til cloud computing, primært på grunn av jussen rundt det. Så langt vi kan se er den uklar, og kanskje heller ikke i vår favør. Så vi avventer. Det er undersøkelser rundt bruk av cloud computing i UH-sektoren, så vi følger med på det. Men vi er litt skeptiske.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker mye fri programvare. Det ligger i strategien vår, og vi har god erfaring med bruk av fri programvare. Vi bruker det både i tjenesteutvikling og i infrastrukturen. Vi vurderer lukket programvare mot fri programvare hver gang det er et nytt prosjekt på gang.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Vi har ingen tanker om Windows 8, og ikke planer om å se noe på det enda. På klient-siden som bruker Windows, er det Windows 7 som gjelder. Vi har ikke noen prosess på å installere Windows 8.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Det viktigste er å skape best mulige forutsetninger for mine medarbeidere, og å sørge for å levere tjenester som støtter universitetets strategiske mål. Det er også viktig å være bindeledd mellom avdelingen og universitetets øverste ledelse.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til universitetsdirektøren.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Kanskje Hans Victor Koch på Havforskningsinstituttet.

IT-SJEFEN

Hvem: IKT-direktør Thomas Evensen
Hvor: Universitetet i Bergen
Antall ansatte: Rundt 3300 ansatte
It-avdeling: 95 ansatte
It-budsjett: Rundt 100 millioner kroner

Les om: