Skilte ut it i et eget selskap

Skilte ut it i et eget selskap

IT-SJEFEN: Stein Schjerve i Aker Solutions er fornøyd med modellen.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er å sikre kostnadseffektiv og stabil drift på it-siden, samtidig som Aker Solutions går gjennom store strukturelle endringer. I tillegg leder jeg en global organisasjon, og det medfører en del spennende utfordringer i forhold til forskjellige kulturer når man jobber i virtuelle team. Lange dager på grunn av forskjellige tidssoner er også noe som til tider følger med jobben for meg og mange av mine medarbeidere.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Jeg er ganske ny i den nåværende rollen, men har vært i organisasjonen lenge. Jeg er fornøyd med at vi har fått etablert it som et "shared services" – et eget selskap. Vi har nå fått på plass en bra organisasjon, gode prosesser og ikke minst velfungerende styringsmodell i Aker Solutions. Jeg har en veldig kompetent og endringsvillig organisasjon rundt meg og synes jeg har en veldig spennende jobb. En endringsvillig it-organisasjon er avgjørende fordi det er mye dynamikk i Aker Solutions. Det har vært en lang reise siden man i 2004 begynte å planlegge den nye it-strukturen.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi har litt ute i skyen allerede. Det er fortsatt en del hype rundt Cloud Computing, men konseptet vil på en del områder gi muligheter for tjenesteleveranser til en lavere kost enn i dag. It vil bli utfordret fra forretningssiden, som ser at dette kan være kostnadseffektivt og jeg må derfor kunne min cloud-A-B-C for å ha en konstruktiv dialog med forretningssiden i forhold til muligheter og risikoer.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Det er lite. Jeg har ingen problemer med fri programvare, men man må se på TCO-en – totalkostnadene. Fri programvare er jo en sannhet med modifikasjoner. Lisens er liten del av totalkostnaden i å få levert en løsning ut til forretningssiden.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Det er å sikre kostnadseffektiv og stabil drift i alt vi leverer, og i tillegg være bindeleddet mellom it og forretningen for å styrke konkurransekraften i hele virksomheten. Er ikke den første delen på plass kommer du aldri til bordet. Da får du ikke være med på den strategiske dialogen. Uansett hva vi gjør må de eksisterende tjenestene fungere.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til administrerende direktør i Aker Solutions sitt "shared service"-selskap.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Det skal Erik Jahre. Han er it-sjef i Veolia Miljø.

Hvem: Stein Schjerve.

Hvor: Aker Solutions.

Antall ansatte: 20.000 i hele konsernet, og 8.000 innleide i 26 land. 490 på it globalt.

It-budsjett: Ønsker ikke å oppgi.

Les om:

Ukens It-sjef