Smidig med fisk

Smidig med fisk

IT-SJEFEN: Som it-direktør i fiskeoppdrettselskapet Cermaq har Jan Waage ansvar for en stor organiasjon.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er å få etablert en omforent strategi for ERP-området innenfor begge forretningsområder.

- Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i bedriften din?

- Vi er et internasjonalt konsern med ulike forretningsområder, som fiskeoppdrett, forproduksjon og forskning. Jeg er så langt mest fornøyd med å ha fått på plass en ny måte å drive it på i konsernet. Det vil si en ny modell for både drift, organisasjon og styring av våre it-prosesser og ressurser. Denne endringen har bidratt til at vi også har reorganisert it-ressursene våre. Vi har etablert en ny måte vi samhandler på tvers av organisasjonen på, og det har bidratt til at våre sluttbrukere har fått bedre støtte. Vi baserer oss på Itil, men har tilpasset det til Cermaqs behov og våre forskjellige forretningsområder.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Positivt, det representerer definitivt en spennende mulighet for sourcing av it-tjenester med elastiske pris- og leveransemodeller. Vi har tatt i bruk en Cloud-basert leveransemodell på et par områder og er så langt fornøyd med det.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Tilnærmet null. Vi har ikke vurdert det.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Å sørge for å få mest mulig ut av de investeringene konsernet har gjort innen it-systemer og teknologier, bidra til verdiskapningen og å støtte virksomhetens operasjonelle aktiviteter i det daglige.

- Hvem rapporterer du til?

-Jeg rapporterer til visekonsernsjefen.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Terje Gumø, Høegh LNG

It-sjefen

Hvor: Cermaq

Hva: Fiskeoppdrett og fôrproduksjon

Antall ansatte: 3.500 i Norge, Skottland, Canada og Chile. 45 jobber med it.

It-budsjett: Vil ikke oppgi

Les om:

Ukens It-sjef