Starter utrulling til høsten

Starter utrulling til høsten

IT-SJEFEN: Anders Aagaard Sørby er it-sjef i Østfold fylkeskommune. Han planlegger å starte utrulling av Windows 8 over sommeren.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi har flere store prosjekter gående, noen i avsluttende fase og flere i oppstartsfasen, og det er et stort behov for å samkjøre og koordinere disse slik at løsningene vi ender opp med samsvarer og at vi får best mulig sluttresultat. Vi jobber også tett med utdanningssektoren, som er den største delen av organisasjonen vår med blant annet elleve videregående skoler, for å utvikle ny strategi for pedagogisk bruk av ikt og samtidig videreutvikle våre tjenester til elevene og de ansatte på skolene.

- I tillegg har vi fokus på å optimalisere og profesjonalisere it-tjenesten i alle ledd i organisasjonen vår, både på sentral it-seksjon, lokale it-ansvarlige og de ulike systemeierene og systemansvarlige. Dette arbeidet krever kontinuerlig fokus.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Vi er langt fremme på teknologi og har god driftsstabilitet og oppetid, i tillegg til at vi har fokus på å bygge løsningene våre basert på egen kompetanse. Dette er først og fremst viktig som et fundament vi kan bygge videre på og for å møte nye brukerkrav og ta i bruk ny teknologi. Jeg tror at det bare blir mer og mer viktig å ha en god dialog innad i organisasjonen, være åpne for nye teknologi og brukerkrav og samtidig kunne dra nytte av tidligere investeringer.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi har ingen strategi om utstrakt bruk av Cloud Computing, så vi er nok avventende. For å understøtte økt bruk av samhandling på tvers i organisasjonen vår og økt mobilitet, kan Cloud-baserte tjenester være aktuelt, men det kan like godt være vår egen tjeneste. Vi må se nytteverdien før vi eventuelt vurderer å endre strategien om lokal drift.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi benytter noe fri programvare som deler av vår basisinfrastruktur og tar det i bruk når det er hensiktsmessig i forhold til øvrig infrastruktur.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Vi har hatt alle våre brukere, både ansatte og elever, på Windows 7 en stund nå og ser at dette fungerer godt. Samtidig ser vi det som naturlig å gå over til Windows 8 etter hvert, og vil starte utrulling for en del av de ansatte til høsten og vinteren.

- Først ut er politikerne og ledergruppen hos oss, som i forbindelse med overgangen til elektroniske møter tar i bruk nettbrett med Windows 8 allerede nå i juni. I tillegg vil vi ha et pilotprosjekt i bruk av nettbrett basert på Windows 8 i to skoleklasser på en av våre videregående skoler fra høsten.

- Jeg tror at nøkkelen til en smidig overgang til Windows 8 er målrettet brukeropplæring, samt at vi får engasjerte ansatte som ser og kan utnytte nye muligheter som Windows 8 gir. Først og fremst på lærersiden og til pedagogisk bruk tror jeg Windows 8 kan bidra til nye muligheter.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Sørge for stabilt drift og at brukerne har et godt verktøy for å gjøre jobben effektiv, og samtidig være en rådgiver i organisasjonen for å utnytte it på best mulig måte.

- Hvem rapporterer du til?

- Assisterende fylkesrådmann.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Jens Bonde Rydhagen, it-sjef i Vestfold fylkeskommune.

IT-SJEFEN

Hvem: It-sjef Anders Aagaard Sørby

Hvor: Østfold fylkeskommune

Antall ansatte: Ca 2500 ansatte og 10.000 elever

It-avdeling: 16

It-budsjett: Mellom 55 og 60 millioner kroner

Les om: