Statsbanene outsourcer internt

Statsbanene outsourcer internt

IT-SJEFEN: Jan Christiansen outsorcer til NSBs eget selskap.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Akkurat nå har vi en del større systemanskaffelser, så svaret blir å velge riktig i prosessene som foregår. Vi skal velge nytt HR-system og et nytt system for vedlikeholdsstyring.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi bruker det som er mest egnet til de ulike oppgavene, og har en miks av begge deler.

- Outsouring, plage eller saliggjørende?

- Vi driver ikke så veldig mye med outsourcing akkurat nå. Vi har et eget selskap som tar seg av det meste av driftsoppgaver. Så for oss er det mer en mulighet enn en plage.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Det er i og for seg å knytte sammen folk og informasjon, for å få ting til å henge sammen og bli helhetlig.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Nei, vi har ingen interne regler. Vi bruker det aktivt i markedsføring og i kommunikasjon med kunder.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Vi bruker nok nesten hvert år mest penger på salgs- og kunderettede systemer, og forvaltning og videreutvikling av disse

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Det kunne jo vært gøy å fortsette i samme spor og sende ballen videre til Jernbaneverket. Alternativt Vegvesenet.

Hvem: Jan Christiansen

Hvor: NSB

Hva: Kolletivtransport

Antall ansatte: 40 på it hos NSB, 70 på it i eksternt selskap, cirka 4000 totalt i persontog-delen.

It-budsjett: I overkant av 200 millioner

Les om:

Ukens It-sjef