I Troms er politikerne papirløse

I Troms er politikerne "papirløse"

IT-SJEFEN: Liv Føre er it-sjef i Troms fylkeskommune og sitter selv i fylkeskommunens ledergruppe.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er å få vedtatt fylkeskommunens digitaliseringsstrategi for å sikre en målrettet styring, forvaltning og drift av it-løsninger. It-funksjonene har utviklet seg fra en ren støttefunksjon til en nøkkelrolle da it-tjenestene våre er blitt stadig mer tidskritiske og kan knyttes til resultater, for eksempel økonomiske, pedagogiske, effektive arbeidsmåter- og rutiner, bedre infodeling og samhandling. Det er utfordrende!

- Derfor er mitt fokus i dag på digital arbeidsflyt for å effektivisere fylkeskommunale tjenester og arbeidsprosesser. Et styrings- og kvalitetsprosjekt pågår hvor alle etatene og sentrene har definert og risikovurdert sine interne arbeidsprosesser. Dette er et godt utgangspunkt for å se hvilke arbeidsprosesser som kan digitaliseres helt eller delvis.

- I tillegg har vi økt fokus på en bedre digital kommunikasjon og samhandling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- I min tid som it-sjef er det mye som kunne vært nevnt, men jeg er fornøyd med at vi har bygget nytt datarom, innført papirløse politikere og møter - it-sjefen sitter nå i ledergruppa - og ikke minst at jeg har bidratt til å utvikle en meget kompetent, stabil og trivelig it-avdeling.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Hvis man definerer Cloud Computing som infrastruktur-, plattform- og software –as-a-service, så benytter vi det i forbindelse med avgrensede tjenester der det er hensiktsmessig.

- Juridiske utfordringer, sikkerhet og integrasjoner med andre systemer gjør riktignok at vi ofte ønsker å kjøre tjenester lokalt. I eget datasenter jobber vi med å utvikle vår egen private cloud slik at vi er bedre rustet for framtiden.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Det benyttes i noen grad der det er hensiktsmessig.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Avventende. Jeg er fornøyd med Windows 7 og ønsker ikke å være tidlig ute med Windows 8.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Det er å koordinere it-utviklingen, samhandle med etatene for å forstå deres faglige behov og bidra til at både ansatte, elever og studenter, politikerne og innbyggerne får tilgang til og får utført tjenestene sine på en brukervennlig og sikker måte.

- Hvem rapporterer du til?

- Vi har et parlamentarisk system og dermed ikke fylkesrådmann. I hans sted har vi en stabssjef i vår organisasjon som jeg rapporterer til.

IT-SJEFEN

Hvem: It-sjef Liv Føre

Hvor: Troms fylkeskommune

Antall ansatte: 2000

It-avdeling: 11 ansatte

It-budsjett: 13 millioner kroner

Les om: