Uavhengig bank

Uavhengig bank

IT-SJEFEN: Inge Ådland i Sparebanken Vest har ennå ikke tatt steget ut i skyen.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er å ferdigstille bankens nye it-strategi og ny hovedavtale med Evry.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Vi har bygd et fantastisk godt it-miljø i banken. Jeg er utrolig stolt av de som jobber i banken. De siste årene har vi lagd flere løsninger selv, som mobilbank, nettbank og tillittsplattform. Vårt fokus har vært å lage løsninger som treffer kunde, enten direkte eller via våre ansatte i banken. Vi har jobbet strategisk mot å kunne være leverandør uavhengig, og innen bank, så er det viktig. I tillegg har vi hatt stort fokus på å få stabil drift og der har vi fått gode resultater.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Vi ser på Cloud Computing som en spennende mulighet, men vi må selvfølgelig sikre at vi er følger lover og forskrifter før vi går til anvendelse av Cloud. Men at vi kommer til å bruke Cloud på sikt er helt sikkert.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Positiv, vi har flere i pilot, og vi vil ta Windows 8 i bruk når det gir oss forretningsverdi. Microsoft er vår standardplattform, og vi søker å bruke de nyeste versjonene der det er fornuftig.

- Hvordan stiller du deg til mobilitet og BYOD?

- Også positiv. Vi tilbyr ikke BYOD i dag, men vi har svært gode mobile løsninger. Vi har brukt tid på å lage gode løsninger for de ansatte, slik at de får en god arbeidshverdag om de er intern eller på reise, på hjemmekontor eller eksterne møter.

- Har du en favoritt-pc, smartenhet eller annen teknologisk dings?

- Apple TV er min favoritt. Den er utrolig brukervennlig og enkel, gjør jobben og til en lav pris.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- It-sjefen sin viktigste oppgave er å sikre samspill mellom forretning og teknologi. Igjennom digitalisering blir mer og mer av virksomheten avhengig av teknologi, og vi må sikre at virksomheten utnytter disse mulighetene.

- Har du plass i ledergruppa i virksomheten din?

- Nei, jeg sitter ikke i konsernledelsen.

- Hvem rapporterer du til?

- Konserndirektør Forretningsstøtte og Utvikling, Bjørg Marit Eknes.

IT-SJEFEN

Hvem: It-sjef Inge Ådland

Hvor: Sparebanken Vest

Antall ansatte: 820

It-avdeling: 66 i løpet av året

It-budsjett: Ikke oppgitt

Les om:

Ukens It-sjef