Velger Microsoft for kompabilitet

Velger Microsoft for kompabilitet

IT-SJEFEN: Nils Richard Hassel føler han ikke har så mye valg.

- Hva er den viktigste utfordringen din i jobben akkurat nå?

- Økonomi og handlingsplan. Det jobber jeg med akkurat nå, og planen skal være ferdig innen utgangen av juni.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Jeg foretrekker Microsoft. Det er flere årsaker til det. Vi har jobbet mye med problemstillingen og vurdert i forhold til de fagprogrammene vi har og kompatibilitet mot disse. Det er flere av fagprogrammene som ikke går mot annet enn Microsoft.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Det er det ikke noe entydig svar på. Akkurat nå er vi i den situasjonen at vi kjøper tjenester fra et vertskommuneselskap, og akkurat nå er det ingen en plage.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Jeg bruker mest tid på ledelse. Det innebærer organisering, personalledelse og økonomi.

- Har dere noen strategi for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Vi har sagt klart i fra at det ikke er noe vi vil stenge for. Men kommunen har derimot et eget it-reglement og en it-etikette som sier hvordan brukerne skal forholde seg til det.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Investeringsmessig er det skole. Driftsmessig er det kjøp av tjenester fra det nevnte selskapet.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Jeg velger Geir Wormdal i Melhus kommune, alternativt Svenn Erik Lein i Malvik kommune.

Hvem: Nils Richard Hassel

Hvor: Rissa kommune

Hva: Offentlig sektor

Antall ansatte: Rundt 600 totalt, to på it

It-budsjett: Rundt seks millioner kroner

Les om: