Venter ett år med Windows 8

Venter ett år med Windows 8

IT-SJEFEN: Hans Victor Koch ved Havforskningsinstituttet i Bergen har bestemt seg for å vente med å rulle ut nye Windows.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi har jo mange prosjekter på gang, men det viktigste er nok å få forankret kunnskap om teknologien og verktøyene vi bruker, slik at vi kan levere gode tjenester. Slik kan alle dra i samme retningen. Da jeg begynte var det litt kaos, og mange brukte sine egne verktøy.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Det har jo skjedd mye siden jeg begynte, blant annet har vi fått et nytt video-konferansesystem, Vidyo. Det har redefinert møtevirksomheten vekk fra møterommet, til hver enkelt person slik at de kan ha møte hvor- og når som helst. Og så har vi rigget profesjonelt konferansesystem i flere rom.

- Vi har også innført en follow-you printerløsning for alle ansatte. Det har vi fått gode tilbakemeldinger på, med noen få avvik. Vi er også i ferd med å hive ut telefonsentralen, og er på vei til en kombinasjon med mobiler og ip-telefoni. Vi kommer antakeligvis til å gå for en skyløsning, hvor vi får abonnementene integrert hos leverandøren, og dreie det mot fastpris. Vi har infrastrukturen godt på plass.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Telefoni og sky er litt annerledes enn om vi skulle brukt it-verktøy på nett. Vi ser på Office 365, men er nødt til å ha en gående dialog med det offentlige. Vi er positive til skyløsninger, for samhandling er viktig, og vi ser skyen som en åpen og grei måte å dele informasjon på.

- Vi har heller ingen restriksjoner på bruk av lagringsløsninger som for eksempel Dropbox. Med alt som skjer med sky og sikkerhet, har vi laget en policy hvor mer av ansvaret dreies mot brukeren selv, som får mer ansvar for egne filer. Vi har en praktisk tilnærming til sikkerhet i og med at vi dytter den litt over på brukeren. Vi støtter også BYOD, mot forutsetningen at vi godkjenner og konfigurerer enheten.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker en god del fri programvare, og har en sterk avdeling som bruker mange Linux-baserte systemer på serversiden og databaser. Vi har også et eget miljø med forskere som bruker Linux.

- Mange leverandører har fått beskjed om at de også må støtte Linux, også på NAS for eksempel. Det er litt dyrere å drive på den måten, men vi må støtte brukerne våre. Vi bruker det jo fordi det er behov for det. Men det store brukergruppen sitter jo på Windows.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Vi har en del maskiner som vi tenker å bruke i dedikert sammenheng, men ikke mot brukerne. Vi bruker Windows 8 i forbindelse med det nye møte-systemet hvor touch-screen er kjekt. Det er et forsøksprosjekt vi har. Ellers må vi finne litt mer ut av det før vi deployer det til brukere. Det går vel et års tid før vi lar brukerne få det. Vi savner mange av programmene under på Windows 8, og trenger bedre bakover-kompabilitet.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Det er å sørge for en pålitelig og sikker infrastruktur til brukerne.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til avdelingsleder for Teknisk Infrastruktur. Vi gikk dit fra administrasjonen fra 1. januar i år.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Jeg foreslår Svein Arne Hammersland i Sparebanken Vest.

IT-SJEFEN
Hvem: It-sjef Hans Victor Koch
Hvor: Havforskningsinstituttet
Antall ansatte: 758 ansatte.
It-avdeling: 25 ansatte.
It-budsjett: Ikke oppgitt.

Les om: