Verdipapirsentralen kan ikke outsource

Verdipapirsentralen kan ikke outsource

IT-SJEFEN: Harald Næss har ikke noe imot outsourcing, men får ikke lov.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi jobber mye med effektiviseringstiltak for øyeblikket, mer spesifikt kostnadseffektivisering. Vi har til dels gjennomgang av vår systemportefølje og ser også litt på hvordan vi er organisert og hvordan vi arbeider.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Jeg må svare det samme som sist jeg var i denne spalten (da på vegne av Oslo Børs, journ.anm.), vi bruker begge deler. Vi har en omfattende portefølje. Hovedsakelig er det nok Windows på klientsiden, men vi har hele spekteret, til og med stormaskin.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Vi har et ganske nøkternt forhold til outsourcing. Gitt at virksomheten Verdipapirsentralen driver, er vi konsesjonsbelagt og det er restriksjoner på hva vi kan outsource. Men bortsett fra at vi er underlagt slike begrensninger har vi ikke noe prinsipielt imot outsourcing.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Jeg bruker mest tid på møter. Når du sitter som it-leder og har mange prosjekter og baller i lufta, er møter en del av arbeidsformen. Det blir mye oppfølging av prosjekter.

- Har dere noen strategier eller regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- Vi har ikke noen spesielle strategier. Jeg anser det litt mer som i den private sfære hvordan folk oppfører seg på nett. Men jobbmessig har ikke Facebook noe å si her. Vi jobber med våre interne systemer.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Vi bruker mye penger både på regulær maskindrift, og selvfølgelig bruker vi mye penger på personalkostnader. Det er de største kostnadene.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Det er fristende å sende utfordringen til min etterfølger på Oslo Børs, Kjetil Nysæther.

Hvem: Harald Næss

Hvor: Verdipapirsentralen

Hva: Oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer

Antall ansatte: Totalt 130, hvorav ca 60 på it.

It-budsjett: - Jeg går ikke ut med tall på det

Les om:

Ukens It-sjef