Vil gjøre bokbransjen digital

Vil gjøre bokbransjen digital

IT-SJEFEN: Kurt Søvik i Boklink skal hjelpe bokbransjen med overgangen til digitale medier.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Boklink er eid av Aschehoug, Gyldendal og Pax forlag, og drifter store serverløsninger for disse forlagene. I tillegg til infrastruktur og drift har vi en SAP- og en Web-avdeling. Boklink ble et AS i januar i år, og vi er i en prosess hvor vi søker nye kunder. Akkurat nå er vi i forhandlinger med en ny aktør, uten at jeg vil gå i detaljer. De viktigste utfordringene i jobben akkurat nå er å få samlet trådene, slik at vi sikrer økonomisk og effektiv drift for både eksisterende og kommende kunder.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i din bedrift?

- Jeg er mest fornøyd med at vi på kort tid har greid å tilegne oss nødvendig ny kompetanse for å kunne håndtere til dels svært ulike kunder så vel som nye kunder. Det er også slik at den tradisjonelle bokbransjen utfordres av e-bøker og lesebrett, og Boklink bidrar til at bransjen klarer overgangen fra det gamle til det nye.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Jeg er i utgangspunktet positiv til Cloud Computing. Det er selvsagt noen hensyn å ta i forbindelse med sikkerheten rundt lagring av data, men vi jobber nå med et prosjekt sammen med Microsoft med sikte på å flytte epost og samhandling ut i nettskyen fra første halvår neste år.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Boklink har en stor web-avdeling som blant annet utvikler butikkløsninger med tilgang til betalingsløsninger for bokhandlene og Bokklubben, og vi står også bak ordbok-tjenesten Ordnett.no. Store deler av disse løsningene er basert på åpen kildekode. Vi er inne i en vurderingsprosess med hensyn på om neste generasjon av nettbutikkene skal bygges på standard nettbutikkløsninger, som nå er tilgjengelig i markedet, eller fortsette med åpen kildekode. Det er viktig for oss å se på "total cost of ownership" på løsningene.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave, slik du ser det?

- It-sjefens viktigste oppgave er å sørge for at forretningsenhetene får de nødvendige systemene de trenger for å kunne utvikle seg slik de har behov for, samt at eksisterende systemer driftes uten feil og med høy oppetid.

- Hvem rapporterer du til?

- Administrerende direktør i Boklink.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Det skal Morten Falch, it-sjef i Advokatfirmaet Selmer.

It-sjefen

Navn: Kurt Søvik

Hvor: Boklink AS

Ansatte: Boklink er et rent it-selskap med 35 ansatte totalt, men selskapet ønsker å bli flere og leter etter kandidater

Budsjett: 70 millioner

Les om:

Ukens It-sjef