Vil ha fellesløsning for skylagring

Vil ha fellesløsning for skylagring

IT-SJEFEN: Ørjan Dypvik Pettersen ved Høgskolen i Narvik ønsker seg en fellesløsning for lagring av filer i skyen.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det som vi jobber mye med nå er tilrettelegging av nettstøtte for undervisning. Vi skal være offensive innen nettstøtte for undervisning, blant annet streaming av forelesninger og lignende. Studentene forventer jo en høy grad av tilgjengelighet. Det setter utfordringer på infrastrukturen. Det går på nettkapasiteten både på fast- og trådløst nett.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- I de to siste årene, så føler jeg at det at vi har fått en mer synligere rolle i forhold til undervisningen, spesielt i forbindelse med nettstøtte. Her samarbeider vi tett med den faglige staben. Det har vært spennende, og fungerer bra. Det er jo et stort prosjekt, med mange forskjellige aspekter.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Jeg må nok stille meg positiv, men med en sunn skepsis. Det kommer litt an på hvordan man definerer skyen. Vi kjører studie- arkivsystem i skyen, og studentene bruker Office 365. Men vi ser også at for eksempel Dropbox og lignende er spennende og nyttig, men vi har jo ikke kontroll på den. Vi ser på en mulig fellesløsning for universitets- og høgskolesektoren. Vi trenger et bedre avtaleverk for å ha kontroll på dataene. Det interessante er å se hva man kan få til, og om vi kan konkurrere med de store. Det må være like enkelt og tilgjengelig.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker en del, hovedtyngden er på systemene som understøtter drift. Vi kjører også blant annet wiki-er og EDB lab-er med Linux. Det er jo også en og annen ansatt som bruker fri programvare, men det er lite i forhold til den store mengden.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Vi har kjørt noen av release-kandidatene og sett på det, men vi avventer og ser det an til det kommer litt mer. Sannsynligvis vil vi innføre det i studentlab-ene først. Vi er jo avhengig av at programvaren som ligger rundt også må passe. Det er ikke bare og kjøre inn et nytt OS. Hovedvekten vår er jo teknologisk utdanning, og det er det mye tung programvare som må kunne spille sammen.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Jeg vil vel si at min viktigste jobb er å forvalte ressursene vi har til rådighet. Det å kunne løfte blikket, se fremover og være bindeleddet mellom drift og brukergruppene er også viktig.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til direktøren og kona, selvsagt.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Jeg tror vi kanskje prøver Håvard Kvernelv i Hurtigruta.

IT-SJEFEN:
Hvem: It-sjef Ørjan Dypvik Pettersen
Hvor: Høgskolen i Narvik
Antall ansatte: Ca. 180
It-avdeling: Syv faste og tre lærlinger
It-budsjett: Åtte millioner på drift

Les om: