Vil ha med ledelsen på BI

Vil ha med ledelsen på BI

IT-SJEFEN: Kjell Espen Leirvaag i Astrup Fearnley jobber med å engasjere ledelsen.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er strategiarbeid, det vil si å få engasjert toppledelsen i utnyttelsen av it-systemer. Det går mest på det man kaller Business Intelligence og arbeidsprosesser, på et generelt nivå.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Jeg foretrekker nok Microsoft. Man har ikke anledning til å teste ut og bruke for mye tid på ting man ikke har nok erfaring med. Vi har aller mest Microsoft her, men noe Linux. Det er ikke så mange løsninger rundt en Linux-plattform, som en Microsoft-plattform

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Jeg tror på en blanding, men igjen er det ofte ledelsen som bør initiere slikt. Vi ønsker ikke å sette ut for mye fordi det ikke vil tjenes inn siden vi har en stab. Dessuten har fleksibilitet og responstid høyere prioritering enn kostnad.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Det er ROI-arbeid – altså Return of Investment, samt kostnadsstyring.

- Har dere noen spesielle regler eller strategier for bruk av Facebook eller andre nettsamfunn?

- Vi har ingen tekniske restriksjoner på det. Min holdning er at det må være opp til selskapene våre å motivere de ansatte til å jobbe med inntjening fremfor å surfe.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Det nok erp/crm-løsninger. I det ligger også regnskapssystemer. Det gjelder både fornying og oppgradering av eksisterende løsninger og jobbe med innføring av en erp-løsning.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Jeg foreslår Per Vestby i Coop. Alternativt Trude Østby Dahl i ISS Facility Services.

Hvem: Kjell Espen Leirvaag

Hvor: Astrup Fearnley

Hva: Meglerhus

Antall ansatte: 300 ansatte, 12 på it

It-budsjett: 20- 25 millioner

Les om:

Ukens It-sjef