Vil ha nærhet til butikken

Vil ha nærhet til butikken

IT-SJEFEN: Stena Lines it-sjef Hans Björkborg vil forstå det daglige virke om bord i rederiets 35 båter.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Det er nært koblet til virksomheten, og se hvor moderne teknologi kan spare oss for penger eller øke inntektene. Et eksempel er å spare brensel i tider med høy oljepris. Et annet eksempel er å minske intern reising i konsernet, og fra desember tar vi i bruk en Microsoft Live Meeting-løsning for å holde virtuelle møter. Vi jobber også med å øke lønnsomheten på hver avgang.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi jobber bare med Microsoft. Vi har noen rester med Linux på enkelte arbeidsstasjoner som fungerer som tynne klienter.

- Outsourcing - plage eller saliggjørende?

- Det er nok mer en plage enn saliggjørende. Vi er forsiktige med outsourcing, for vi må ikke miste kontrollen over egen virksomhet. Vi har definert noen strategiske områder som vi har sagt at vi skal ha selv.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- Det går mye tid med til å coache min egen gjeng, tenke strategisk og lede it-virksomheten. Jeg forsøker også å bruke mye tid på å treffe ulike deler av virksomheten. Om man ikke klarer å få it nært knyttet til virksomheten, blir man hengende etter.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook eller andre nettsamfunn?

- Nei, vi har ikke nedsatt forbud mot Facebook. Selvsagt har vi en it-policy, som blant annet sier at maskinene skal brukes i arbeidsøyemed. Samtidig forsøker vi å være åpne i forhold til personalet og deres bruk, så lenge det ikke er porno eller narko-siter.

- Hva brukere dere mest penger på i år?

- En av de største sakene er omlegging til Microsoft Office 2007 og forberedelser til Vista. Vi har byttet mange arbeidsstasjoner på klientsiden. De største utgiftene er gjort i egenutviklede programmer for reise- og fraktvirksomheten.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- It-sjef Johanna Skjelberg i Kappahl.

Les om:

Ukens It-sjef