Vil ha Windows 8 på nettbrettene

Vil ha Windows 8 på nettbrettene

IT-SJEFEN: Henning Augdal, it-sjef i Tromsø kommune, er ikke helt fornøyd med drift av Ipad.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Velferdsteknologi er et tema vi er veldig opptatt av fremover. Det å planlegge og bruke velfredsteknologi i kommunen. Og så har vi fokus på selvbetjeningsløsninger, for disse frigjør ressurser og gjør tilgangen til kommunale tjenester lettere for innbyggerne.

- Sikkerhet på mobile enheter er også noe som opptar meg veldig om dagen. Det er ikke it-sjefens mest beroligende område.

- Det er nok av utfordringer, kommunene favner over et veldig bredt spekter av oppgaver.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Jeg er egentlig ganske fornøyd med mye av det vi har fått til, men vi har akkurat signert en utbyggingsavtale for fiber, så jeg velger den. Denne har vi jobbet med en god stund, og det er en stor avtale på rundt 100 millioner. Da blir det fiber til alle husstander og bedrifter utenfor sentrumskjernen.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Cloud computing er jeg positiv til. Det er et slags populærbegrep på en type tjenester vi har hatt lenge. Vi kjører for eksempel Office 365 for alle elevene i grunnskolen, så der bruker vi cloud computing aktivt. I forhold til bruk i administrativ sammenheng, er det jo problemstillinger knyttet til sikkerhet. Disse må avklares før vi eventuelt tør å ta det i bruk i en større sammenheng. Positiv holdning, men pragmatisk.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Vi kikker på Windows 8 nå, men er litt avventende. Vi er spent i forhold til bruk av Windows 8 på nettbrett, og hvordan samspillet mellom nettbrettene og det klassiske pc-miljøet er. Kommunestyremøtene våre er papirløse, og vi har gjort en del erfaringer omkring administreringen av Ipad som vi ikke er helt fornøyd med. Spesielt driftsmessig.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Det har blitt mindre etter hvert. Vi har brukt en del Open Office, men det har vært litt plundrete å kombinere det med annen programvare. Det vi bruker går i hovedsak mot det it-tekniske. Vi har noen få applikasjoner i drift, bl. a. kursadministrasjon for kommunen.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Det går nok på å bidra til at it tas i bruk til å forenkle eksisterende oppgaver, og ikke minst etablere nye tjenester. Å bruke it på en litt offensiv måte. På den andre siden er det å sørge for kvalitet og sikker drift. Begge er viktige.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til byråd for finans. Vi har innført parlamentarisme siste valg.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Jeg tenker at det kunne være artig å utfordre it-sjefen i Narvik, Per Jakobsen. De har gjort mye spennende, og har tenkt nytt.

IT-SJEFEN
Hvem: It-sjef Henning Augdal
Hvor: Tromsø kommune
Antall ansatte: Ca. 5.000
It-avdeling: 34 ansatte
It-budsjett: Driftsbudsjett på 30 millioner, investeringsbudsjett på rundt 7 millioner i 2012.

Les om:

Ukens It-sjef