Vil ikke være bleeding edge

Vil ikke være bleeding edge

IT-SJEFEN: It-direktør Margareth Nordby-Kringli i NSB Fellestjenester sørger for at konsernet går på skinner.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi har gjennomført en større omstrukturering av it-organiseringen i konsernet for å kunne imøtekomme krav om lønnsomhet og evne til omstrukturering. Dette har blant annet innebåret en større insourcingsprosess knyttet av vårt driftsmiljø som tidligere var skilt ut som eget selskap.

- Endringen ble vedtatt for å sikre at it-miljøet skulle ha større fokus på NSB-konsernets behov og de utfordringer som jernbanesektoren står overfor.

- Hva er du mest fornøyd med at du har fått til i bedriften din?

- Etablering av tett samarbeid med it-ledelse i konsern og i forretningsområde. Praktisk arbeid knyttet til it-arkitektur og infrastruktur som nå danner pattform for driftsstabilitet, lønnsomhet og fleksisbilitet. I tillegg arbeider vi tett med forretningsområdene for å ta i bruk it på nye og spennende områder som for eksempel nye salgskanaler og mobile løsninger.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Cloud computing er aktuelt for flere av våre standardiserte tjenester. I samarbeid med kunder i konsernet har vi planer om å gjennomføre pilotprosjekter for å kunne tilby raskere og mer kostnadseffektiv leveranse. Vi tror dette vil være et viktig verktøy for å oppnå skalerbarhet og lønnsomhet for flere områder innenfor vår tjenesteportefølje.

- Vi har tydelig uttalt strategi om ikke å være «bleeding edge» på området, og ser frem til at både tjenestekvalitet og leverandørmodenhet innenfor cloud computing økes.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi bruker fri programvare sammen med noen av våre kunder på definerte områder. Erfaringene har vært positive, selv om det koster en del å implementere.

- Hvordan stiller du deg til Windows 8?

- Vi har i samarbeid med it-direktør i konsernet besluttet at vi ikke skal gå for dette på bred front inntil videre. Vi kjører allikvel en pilot på Windows 8 sammen med et datterselskap.

- Hvordan stiller du deg til mobilitet og BYOD?

- Konsernet er i ferd med å utarbeide policy for dette området. Vi tilbyr i dag tjenester knyttet til mobile enheter og vi skal i løpet nær framtid implementer MDM for å kunne ha kontroll på sikkerheten rundet slike enheter. Operativt personale som jobber i togene i NSB vil også i 2014 få nettbrett som arbeidsverktøy og vi støtter selvsagt denne tjenesten.

- Har du en favoritt-pc, smartenhet eller annen teknologisk dings?

- Jeg holder meg til en av standard-pc-ene vi leverer og har nytte av Iphone og Ipad i tillegg

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Som ansvarlig for leverandør-siden av it i NSB-konsernet er det naturligvis viktig for meg å skape en helhetlig og konkurransekraftig leveransemodell. For å få dette til må vi både evne å tiltrekke og beholde motiverte medarbeider, samtidig som vi utnytter kompetanse og kapasitet i det åpne markedet.

- Vi kommer til å utvikle vår rolle som tjenesteintegrator og leverandør i de kommende årene, og relasjonen og kommunikasjonen med våre interne kunder vil da være helt avgjørende.

- Har du plass i ledergruppa i virksomheten din?

- Ja.

- Hvem rapporterer du til?

- Direktør for NSB Fellestjenester, Johnny Welle.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste gang?

- Hanne Sjursen i DNB.

IT-SJEFEN

Hvem: It-direktør Margareth Nordby-Kringli

Hvor: NSB Fellestjenester IT

Antall ansatte: Omlag 100 personer

It-budsjett: Omlag 90 millioner kroner

Les om:

Ukens It-sjef