Vil skrote gamle it-systemer

Vil skrote gamle it-systemer

IT-SJEFEN: Rune Hauge i Sandnes Sparebank er inne i en ryddeprosess.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Vi er inne i en stor omstilling som medfører mange spennende og utfordrende aktiviteter. Vi gjør mye innenfor elektroniske kundekanaler, og Sandnes Sparebank har akkurat lansert en ny generasjon mobilbank med blant annet "drag and drop"-støtte.

Videre gjør vi en del innenfor mobilnettsider samt sosiale medier. I det siste halvåret har vi også jobbet mye med stabil og sikker drift. I lang tid har vi hatt store utfordringer med stabiliteten på ulike systemer samt infrastrukturen.

Vi er godt inne i ryddeprosessen her, og vi merker forbedringer spesielt innenfor infrastruktur. Vi har nok for mange systemer, og vi jobber tett med forretningen med hvilke systemer som vi skal ha i fremtiden og hvilke som skal saneres.

- Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i din bedrift?

- Fokuset på å hente ut mer verdier av it-investeringene våre, samt mer helhetlige it-løsninger som støtter effektive prosesser. Fokuset på selvbetjente og mer automatiserte løsninger er viktig for bankens lønnsomhet i fremtiden.

- Hvordan stiller du deg til Cloud Computing?

- Cloud Computing løsninger er noe vi diskuterer mye, både med eksisterende og mulig nye leverandører. Men som bank er det privat/hybrid skyløsninger som er aktuelt - siden vi må ha kontroll på hvor dataene blir lagret.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Svært lite, det går i lisensiert programvare hos oss nå.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik du ser det?

- Å hjelpe forretningen med å bli god, og det betyr å få etablert gode it-verktøy som støtter effektive prosesser på en kostnadseffektiv måte. Selvfølgelig må basisen med stabil og sikker drift være på plass, ellers hjelper det jo ikke med selv de beste systemene.

- Hvem rapporterer du til?

- Direktør for forretningsutvikling.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

-- Det skal Stein Gytre i Fana Sparebank.

Hvem: Rune Hauge

Hvor: Sandnes Sparebank

Antall ansatte: Innen it fem personer, og i hele banken rundt 175.

It-budsjett: Gir ikke opplysninger om interne budsjett.

Les om:

Ukens It-sjef