Vraket Skolelinux - valgte Windows

Vraket Skolelinux - valgte Windows

IT-SJEFEN: Viggo Billdal i Steinkjer mener Skolelinux er for dyrt.

- Hva er den viktigste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- I disse dager er det jo streiken. Men ellers pågår det prosjekter rundt et kommunesamarbeid med blant annet en rollebasert arbeidsflate. Vi har også prosjekter rundt saksbehandlingssystemer integrert i Sharepoint.

- Hva foretrekker du, Microsoft eller Linux?

- Vi har mye fra Microsoft, og bare noen få servere med Linux. Vi hadde Skolelinux, men det har vi sluttet med. Vi testet om det lønte seg med Microsoft eller en åpen plattform. Vi fant ut at Microsoft egentlig var totalt sett bedre egnet. Det var store driftskostnader med Skolelinux, blant annet på grunn av desentraliserte servere. Det var komplisert, så vi gikk vekk fra det og bruker nå bare Windows.

- Outsourcing, plage eller saliggjørende?

- Vi har gjort en god del outsourcing. Vi har blant annet satt ut serverdriften. Med bare fire ansatte er det begrenset hva man kan yte selv. Og det fungerer fint slik vi nå har det.

- Hva bruker du mest tid på i jobben?

- For min del går mye tid til administrasjon i bredere forstad. Det er ikke så lenge siden jeg fikk ansvar for arkivenheten, så det har jeg brukt mye tid på.

- Har dere spesielle regler for bruk av Facebook og andre nettsamfunn?

- For et par år siden stengte vi Facebook. Det varte vel et par døgn, det ble ikke så godt motatt. Vi har åpen tilgang nå, og driver med et prosjekt rundt sosiale medier. Som arkivansvarlig er det en god del problematikk rundt å bruke slikt som en kommunal tjeneste, med tanke på hvordan det skal håndteres arkivmessig.

- Hva bruker dere mest penger på i år?

- Det er nok prosjektene jeg skisserte i første spørsmål.

- Hvem skal svare på disse spørsmålene neste uke?

- Nils Richard Hassel som er it-sjef i Rissa kommune og Fosen-regionen.

Hvem: Viggo Billdal

Hvor: Steinkjer kommune

Hva: Offentlig sektor

Antall ansatte: 1.500 totalt, fire pluss to lærlinger på it

It-budjsett: Ni millioner totalt til it og arkiv

Foreslått av: Torbjørn Olsen i Inherred samkommune

Les om: