Windows 8-brett i sommer

Windows 8-brett i sommer

IT-SJEFEN: Reidar Trekkvoll er ikt-leder i Harstad kommune, og tror kommunen vil innføre Windows 8 på nettbrett allerede i sommer.

- Hva er den viktigeste utfordringen i jobben din akkurat nå?

- Nok it-ressurser i forhold til oppgavene. Det er viktig å få god balanse mellom ansvar og antall tjenester og ressurser.Antall brukerstøtteoppgaver under arbeid er for høyt, og vi har derfor startet en prosess med å omorganisere it-avdelingen. Vi vil bli mer rendyrket, samt at brukerstøtten skal bli bedre. Flere oppgaver vil bli lagt til førstelinje for at andrelinje, drift og infrastruktur, skal kunne fordype seg mer og jobbe mer prosjektorientert.

- Hva er du mest fornøyd av å ha fått til i bedriften din?

- Det var kommunesammenslåing med Bjarkøy kommune rundt årsskiftet. Sammenslåingen gikk nærmest problemfritt angåenge it. Med denne sammenslåingen fikk vi finansiert mange prosjekter som gjør Harstad kommunes it-løsning bedre enn tidligere. Blant annet oppgradering av Office-pakke, forbedret akarkivløsning med fullelektronisk arkiv og en bedre backupløsning med god "disaster recovery".

- Hvordan stiller du deg til cloud computing?

- Ser at cloud computing kommer i større grad. Vi bruker allerede cloud-tjenester, og ser at antall cloud løsninger vil øke. I fremtiden vil det sannsynligvis bli en hybrid-løsning der tjenester med store krav til integrasjon vil kjøres lokalt.

- Hvor mye fri programvare bruker dere?

- Vi kjører skolelinux for elevene i skolen. Ellers har vi enkeltprogrammer som er fri programvare. Skolelinux-løsningen er for tiden under evaluering og kan innebære et plattformskifte frem i tid. Ser ikke at det vil bli en økning i bruk av fri programvare i fremtiden.

- Hvordan stiller du deg til windows 8?

- Windows 8 er fortsatt litt ny, så vi vet ikke helt. Fra høsten skal vi begynne å teste ut løsningen, og tror nok den vil bli implementert etter hvert. Vi har jo allerede satt i gang testing av Windows 8 på nettbrett, som allerede over sommerferien kan bli valgt som standardløsning for ansatte i kommunen på grunn av sikker tilgang til programvare på nettet, samt god løsning for administrering. Det er samme løsning som for dagens pc-er.

- Hva er it-sjefens viktigste oppgave slik som du ser det?

- Det er å være med på å lage en god strategi for bruk av it i organisasjonen. Det er viktig å tenke langsiktig og at it-løsningen skal understøtte kommunens tjenester og forretningsprosesser slik at de blir best mulig.

- Hvem rapporterer du til?

- Jeg rapporterer til personalsjefen.

- Hvem skal svare på spørsmålene neste gang?

- Jan-Eirik Nordahl, it-sjef i Lenvik kommune.

IT-SJEFEN

Hvem: Ikt-leder Reidar Trekkvoll
Hvor: Harstad kommune
Antall ansatte: 1700
It-avdeling: Åtte
It-budsjett: 11 millioner kroner

Les om:

Ukens It-sjef