Barn av internett - mobbingens ofre

Barn av internett - mobbingens ofre

LEDER: Foreldre må ta ansvar for barna sine på nettet.

I en undersøkelse utført av Norstat på oppdrag fra Teknologirådet, Datatilsynet og Ikt-senteret kommer det frem at mange norske foreldre føler de har liten kontroll på barns bruk av internett. Blant annet oppgir bare halvparten av deltagerne i undersøkelsen at de ikke tror de ville oppdaget det hvis barnet ble mobbet på nettet.

Samtidig viser undersøkelsen at det råder stor usikkerhet om når barn er modne nok til å benytte de ulike mulighetene nettet gir. Blant annet svarer 24 prosent "vet ikke" på spørsmål om hvor gamle barn bør være før de kan få opprette egen konto på Facebook. 17 prosent mener det er greit at barn på 12 år eller mindre kan gjøre dette, mens 33 prosent mener barnet må være 15 år eller eldre. Facebook håndhever forøvrig selv en aldersgrense på 13 år.

Forferdelig opplevelse

Det er åpenbart at nettets utvikling de siste årene - med fremvekst av blogger og sosiale medier - øker foreldres utfordring når det kommer til å ha kontroll på hva familiens håpefulle foretar seg eller blir utsatt for. Mobbing og sjikane er forferdelig for dem som opplever det, enten det er i skolegården eller i en digital verden. I tillegg har sjelden barn og ungdom sterke nok motforestillinger når det kommer til å dele informasjon eller bilder som potensielt kan misbrukes av andre. Dette krever årvåkenhet fra foreldrene og bevisstgjøring i skolen. Vi deler Teknologirådets oppfatning når de skriver:

"Det er opp til foreldrene å vurdere om barnet er modent nok til å ha en egen profil der de deler bilder, kommentarer og annen personlig informasjon. Det viktigste er å følge opp og sørge for at nettet ikke blir en voksenfri sone".

Gjøre sitt beste

Det er likevel ikke fullt så enkelt. Når det gjelder for eksempel sosiale medier har ofte 12-åringer større kunnskap om dette enn det foreldrene har, og det er nok også derfor mange foreldre uttrykker usikkerhet om hvordan de best kan rettlede barna i den digitale tidsalder.

Noe egentlig svar på denne problemstillingen finnes det nok ikke, og kanskje skal vi også huske at de aller fleste barn primært har positive opplevelser knyttet til internett. Så får foreldre gjøre så godt de kan...

Les om:

Ukens Leder