Dyr lærepenge for helsevesenet

Dyr lærepenge for helsevesenet

LEDER: Det finnes 160 millioner grunner til at prosjektet bør granskes.

Norge er en it-skandale rikere (eller fattigere). Denne gangen er det helsesektoren som står for pengesluket. Prosjektet som skulle samle de kliniske systemene på sykehusene i Oslo er nå stoppet.

Hvor mye dette koster norske skattebetalere er vanskelig å beregne. Det er selvsagt snakk om direkte kostnader i form av konsulenter, maskin- og programvare. I tillegg kommer tid og ressurser som er brukt til ingen nytte. Alle gevinster som prosjektet skulle gi er også borte.

Lange tenkepauser

Den endelige prislappen kan ifølge innsidere være mye høyere enn de 160 millionene som sirkulerer i mediene. Og da har vi ikke en gang begynt å kartlegge hva konsekvensene er i forhold til pasientbehandling og frustrasjon hos helsepersonell.

Computerworld har snakket med mange i og rundt dette prosjektet. Det er sjelden vi møter så mange lange tenkepauser på den andre siden av telefonen.

Det kan vi forstå, for dette er en alvorlig sak. En anselig bunke skattepenger er borte og helsevesenet har fått et unødvendig sår å slikke. Da må noen ta ansvar. Så lenge ikke noen andre trår frem, er det Helse Sør-Østs leder, Bente Mikkelsen, som bør gjøre dette.

I tillegg må noen av de tette konstellasjonene i Helse Sør-Øst løses opp for å gi gigantregionen en mer transparent ledelse.

Må offentliggjøres

Det er også viktig at pengene som er brukt i prosjektet ikke går helt tapt. Derfor må offentligheten få full klarhet i hva har skjedd. Styrenotater fra Oslo universitetssykehus rundt saken er "unntatt offentlighet" på grunn av "leverandør/kunde-forhold". Disse må offentliggjøres.

De ansvarlige må stå frem og fortelle i detalj hva som har skjedd. Først da blir en del av pengene konvertert til lærepenger, slik at vi muligens slipper å gjøre de samme feilene en gang til i fremtiden.

Les om:

Ukens Leder