EDB Ergogroup - en fusjon med kraft

EDB Ergogroup - en fusjon med kraft

LEDER: Det blir vanskelig å være en liten kunde i et stort konsern.

Resultatet av fusjonen mellom EDB og Ergogroup vil bli en aktør som har potensial til å dominere det nordiske markedet for driftstjenester.

Strategisk er beslutningen selvsagt svært spennende for de to selskapene, men også for it-bransjen i Norge representerer fusjonen et positivt løft. Det sammenslåtte selskapet vil sysselsette 10.000 ansatte og konkurrere direkte i forhold til størrelse med den finsk/svenske it-giganten Tieto. Det er lett å skjønne at dette har vært en fristende tanke både for ledelsen i EDB og Ergogroup.

I lys av dette er det litt underlig at tidligere konsernsjef Endre Rangnes valgte å gå av ved årsskiftet. På den tid må nødvendigvis samtalene mellom de to selskapene ha vært i gang. Det er derfor rimelig å anta at Rangnes har stått i veien for prosessen. Men det er en annen sak.

Posten som eier

Computerworld har tidligere stilt seg kritisk til Postens eierskap av Ergogroup. Dette har vært konkurransevridende - ikke minst overfor EDB - og den skal argumentere godt den som hevder at Ergogroup tilhører Postens kjernevirksomhet. Vi mener det skal mye til før statlige virksomheter skal kunne finansiere virksomhet som er i direkte konkurranse med private aktører.

Gjennom Posten og Telenor vil staten også ha store eierandeler i det fusjonerte selskapet. På sett og vis er dette enklere å forsvare. EDB Ergogroup blir en soleklar nordisk aktør og slik sett blir eierskapet en støtte til norsk sysselsetting. Vi mener likevel at Posten på sikt må selge seg ut av den nye konsernet. Sammenhengen mellom distribusjon av post/gods og salg av it-tjenester er for liten til å rettferdiggjøres - når Posten selv delvis finansieres av Staten.

Smb-kundene i Ergo

Men hva med kundene? For de største kundene trenger ikke fusjonen å utgjøre noen stor forskjell. Tvert i mot kan den til og med ende med lavere priser, siden det nye selskapet kan greie å realisere flere stordriftsfordeler.

Hvis noen skal være litt mer bekymret er det SMB-kundene i Ergogroup. All erfaring tilsier at det er vanskelig å være en liten kunde i et stort konsern - man blir ikke viktig nok. Det er den direkte årsaken til at det stadig finnes et marked for små, lokale leverandører. Vi tror EDB Ergogroups største utfordring ligger her.

Les om:

Ukens Leder