Endelig praksis i it-utdanning

Endelig praksis i it-utdanning

LEDER: Samarbeidet mellom Accenture og NITH er et viktig initiativ.

It-høyskolen NITH og konsulentselskapet Accenture annonserte denne uken et samarbeid. I et nytt studieprogram skal de to sørge for at studentene i utdanningen får påfyll både av teoretisk og praktisk kunnskap. Initiativet er godt og statssekretær Åsa Elvik i Kunnskapsdepartementet sier mye riktig når hun i sakens anledning slår fast:

"Det er et gigantisk paradoks at man ser på praksis og teori som to forskjellige kunnskaper. Det er uløselig knyttet sammen."

LES OGSÅ:

Innfører praksis i it-studiene

Likevel er det langt mellom slike initiativ. De fleste studenter på de ulike it-utdanningene går hele sitt studieløp uten noen forsmak på hva de kan forvente seg i arbeidslivet. Det er underlig, særlig når alle parter er enige om at slike programmer er viktige. Det er også et særnorsk fenomen.

Isolert i akademia

De store universitetene i utlandet baserer mye av sitt studietilbud på samarbeid med næringslivet. Årsaken til at dette i liten grad skjer i Norge skyldes et sterkt akademia, hvor idealet for høyere utdanning har vært skolering av forskere - og ikke medarbeidere. For de av studentene som ikke søker en forskerkarriere er det en fordel at studieopplegget er tilpasset den virkeligheten de møter etter endt utdanning.

I dag får mange seg en vekker når de går fra skolebenken og ut i arbeidslivet. Kravene og arbeidsmetodene som møter dem er ofte helt ukjente, noe som forlenger tiden det tar før de kan bidra på sin nye arbeidsplass som fullt ut produktive medarbeidere. Det er også grunn til å tro at større kjennskap til arbeidslivet vil være et bidrag til mer interessant og matnyttig forskning ved studiestedene. Da spesielt på masternviå.

Vi håper derfor flere kaster seg på samme båt som Accenture og NITH. Økt samarbeid mellom aktører i næringslivet og de ulike studieinstitusjonene styrker alle parter - ikke minst studentene.

Les om:

Ukens Leder