Endelig skjer det noe

Endelig skjer det noe

LEDER: Vi har sjelden sett statsminister Jens Stoltenberg først i rekken når temaet har vært norsk it-politikk.

Onsdag Statsministeren han et unntak fra regelen. På en pressekonferanse la han sammen med fornyingsminister Rigmor Aasrud frem regjeringens plan "fulldigitalisering" av offentlig sektor.

Kort sagt er målet at all kommunal og statlig saksbehandling skal skje digitalt, og at all kommunikasjon med innbyggere og næringsliv skal over på internett.

Samtidig erkjente både Stoltenberg og Aasrud at it-politikken som har rådet de siste 20 årene har hatt svakheter. Computerworld og mange andre har blant annet i en årrekke etterlyst en vesentlig større grad av standardisering og sentrale beslutninger på teknologifronten.

Dette legges nå som premiss for satsingen i årene som kommer. Etater og kommuner som lanserer nye tjenester skal - så vidt vi skjønner det - benytte Altinn som grunnmur.

På Altinn skal det også legges til rette for en digital postkasse som skal brukes i all offentlig korrespondanse.

I tillegg legger Regjeringen ut et anbud på en ny felles ID-løsning. Siden både Confides og Buypass er med allerede (side om side statens egen Minid) må det bety at man ønsker å få med seg Bankid. Det har åpenbart store fordeler.

Så godt som alle norske bankkunder bruker allerede Bankid når de logger seg inn på ulike banktjenster. Det vil sikre et stort volum av brukere og gi dem et kjent brukergrensesnitt. Dessuten har Bankid sikkerhetsnivå 4, som er en forutsetning for mange av tjenestene i kommunal og statlig regi.

Regjeringen vil også rydde bort lovmessige hindringer som nå ligger i veien for digitalisering av forvaltningen. Blant annet må Forvaltningsloven endres før digital kommunikasjon kan erstatte tradisjonell post.

Resultatet av alt dette skal bli at Norge plasserer seg blant de aller beste i verden på digital forvaltning: "Fordi det skaper en mer effektiv offentlig sektor og frigjør mennesker til oppgaver innen utdanning, pleie og omsorg", som Stoltenberg uttrykker det.

For bare noen uker siden skrev vi på denne plass at en virkelig fornying av offentlig sektor ikke kan skje før en samlet regjering bestemmer seg for at det.

Nå ser det jammen ut som om det er i ferd med å skje. Det er gode nyheter, både for landets innbyggere og forvaltningen. Vi venter spent på fortsettelsen - ikke minst i statsbudsjettet.

Les om: