FAD for fall

FAD for fall

LEDER: Det er en ualminnelig dårlig ide å legge ned Fornyingsdepartementet.

Det spøker for Fornyingsdepartementet (FAD). Både Dagsavisen, Dagbladet og Aftenposten spekulerer - via anonyme kilder - i at departementet legges ned og oppgavene fordeles på de resterende departementene.

Som beveggrunn fremheves det at Fornyingsdepartementet ikke har hatt styrke og ressurser nok til presse gjennom, ja, nettopp, en fornying av offentlig sektor. Dette er det sikkert mye sant i. I forhold til departementets ambisjoner - som også bør være den rødgrønne koalisjonens ambisjoner - har arbeidet vært tungrodd.

LES OGSÅ:

- FADs dager er talte

Det er komplisert og utfordrende å røske opp i gamle arbeidsprosesser, særlig i offentlige organisasjoner, som i stor har vært vant til å administrere seg selv - være seg kommuner eller andre offentlige etater.

Endringsledelse er ganske enkelte noe av det vanskeligste man kan begi seg ut på. Det kan mange ledere i private virksomheter skrive under på. Det de fleste av disse vil peke på som den viktigste suksessfaktoren, er at alle initiativ til endring er forankret i toppen. Uten et godt mandat vil de som skal sette initiativene ut i livet, møte massiv motstand fra medarbeidere som ønsker status quo og dessuten ofte oppfatter endring som en trussel mot egen posisjon.

LES OGSÅ:

- Politikere skjønner ikke noe av it!

Derfor er det til syvende og sist statsministerens ansvar hvis Fornyingsdepartementets innflytelse har vært for liten. Da har han ikke gitt departementet tilstrekkelig støtte og mandat.

Ut fra den enkle psykologi at det er lettere å konsentrere seg om få enn mange oppgaver, er det en ualminnelig dårlig ide å legge ned Fornyingsdepartementet. Vi har rett og slett ikke tro på at de andre departementene har simultan-kapasitet til å absorbere de viktige oppgavene it-ministeren har satt på dagsorden de siste fire årene.

Dessuten vil det uansett ikke hjelpe når fornyingsarbeidet i Norge åpenbart ikke får støtte fra sjefen selv.

LES OGSÅ:

Abelia-sjefen vil kaste Grande Røys

Les om:

Ukens Leder