Fartsdumper i 2012

Fartsdumper i 2012

LEDER: Det er nok klokt å møte neste år med en viss forsiktighet.

Økonomisk jordskjelv i Europa til tross, it-næringen i Norge har lagt bak seg et godt år i 2011. It-investeringene har vært solide både i næringslivet og i offentlig sektor, og konsumentmarkedet har gått som en kule drevet av nyvinninger på smart-telefon- og nettbrett-fronten. Men hva med 2012? Vil norske bedrifter og konsumenter fortsette pengebruken hvis - og mest sannsynlig når - bølgene fra den økonomiske tsunamien i Europa treffer oss. Svaret er nok nei.

Fallende etterspørsel i Europa vil påvirke eksporten av norske varer og tjenester. Det vil øke presset på mange sektorer i Norge. Resultatet kan bli økt ledighet og et næringsliv som holder igjen på investeringer som ikke oppfattes som absolutt nødvendige. Dessuten er mange av de største it-selskapene i Norge internasjonale aktører. Fallende markeder internasjonalt kan derfor påvirke disse selskapene i Norge, selv om markedet isolert sett skulle utvikle seg positivt her på berget.

Samlet sett er det derfor klokt å gå inn i 2012 med en viss forsiktighet. Usikkerhetsmomentene er knyttet til hvordan EU håndterer den pågående krisen og i hvilken grad en oljesmurt norsk økonomi greier å absorbere for fallende eksportinntekter og et sannsynligvis redusert tilfang på risikovillig kapital. Men, det skal litt til før det går virkelig ille.

I motsetning til nesten alle andre land vi kan sammenligne oss med er Norge godt skodd for å møte en resesjon med økte offentlige investeringer. Veier, vedlikehold av bygningsmasse og (kanskje) jernbane er åpenbare investeringsområder, men it kommer også til å være blant dem, fordi informasjonsteknologi er en investering som gir avkastning, også når nedgangstider har blitt til oppgangstider. Med forbehold om noen fartsdumper underveis, er det derfor lov å tro at norske it-bedrifter kommer til å greie seg bra i 2012.

Med den retoriske oppturen ønsker Computerworld alle våre lesere en god jul og et godt nytt år! Papiravisen er tilbake 13. januar, mens Computerworld.no vil levere daglige it-nyheter så lenge det er vanlige arbeidsdager.

Les om:

Ukens Leder