Er fiber en borgerrettighet?

Er fiber en borgerrettighet?

LEDER: Det er lite fiber i Oslo. Er det et politisk ansvar å bygge mer?

Majorstuen og Homansbyens velforeninger mener teleoperatørene forsømmer Oslo på bredbåndsfronten. Mens fiber bygges ut i andre deler av landet, må innbyggerne i hovedstaden greie seg med gamle kobberlinjene, argumenterer representantene for Oslo Vest.

Telenor, som eier infrastrukturen, mener på sin side det spiller liten rolle om det er kobber eller fiber. De fleste i disse områdene kan på kobberet få en overføringskapasitet opp mot 40 megabit i sekundet, noe Telenor mener er tilstrekkelig for de aller fleste.

Tvilsom kapasitet

Og det har nok Telenor rett i. Problemet imidlertid, er ifølge velforeningene, at dette ikke stemmer. Det er bare dem som bor i nærheten av sentralene som kan få slike hastigheter. Det vanlige er en oppad begrenset kapasitet på seks megabit i sekundet.

Det er vanskelig for utenforstående å kontrollsjekke hvilken kapasitet Telenor faktisk kan tilby rundt omkring i Oslo. Derfor er det også vanskelig å vurdere om beboernes harme på Oslos vestkant er velbegrunnet eller ikke.

Generelt kan det likevel slås fast at det er lite fiber tilgjengelig i Oslo. Den er dyr å grave ned, og så langt har Telenor og andre aktører vurdert at kobberet som allerede ligger der gir god nok kapasitet. I tillegg har jo også kabel-tv-tilbyderne infrastruktur på plass. Det er derfor tvilsomt om investeringer i fiber vil betale seg. Betalingsviljen er neppe stor nok til å dekke regningen.

Borgerrettighet

På sikt vil likevel behovet for linjer med større kapasitet tvinge seg fram. En stadig større del av datatrafikken på internett er knyttet til ulike typer videooverføring. Dette vil ikke avta, men snarere øke. Da blir spørsmålet: Hvem som skal ta regningen for utbyggingen? Teleoperatørene ser nok helst at det er kundene, mens kundene sannsynligvis vil peke på politikerne og hevde at fiber er en borgerrettighet.

Vi tviler imidlertid på om dette er et politisk ansvar. Oslo er en stor by, hvor tilbud og etterspørsel bør regulere dette markedet godt. Myndighetene kan likevel påvirke utbyggingen ved å utarbeide gode forskrifter og legge til rette for samkjøring av kommunalt og privat gravearbeid.

Les om:

Ukens Leder