To fluer i en smekk

To fluer i en smekk

LEDER: Staten trenger modernisering og it-folket trenger arbeid.

Ifølge Navs statistikker er det nå 1393 it-folk som står uten arbeid. Det er ikke veldig mye, men likevel en betydelig økning sammenlignet med 2008, da tilsvarende tall var på 707. Med en finanskrise noenlunde bak oss er det dessuten litt betenkelig at ledigheten ikke reduseres - som den gjør i andre sektorer.

Det er sannsynligvis flere årsaker til dette. Det er et kjent fenomen at mange bedrifter benytter dårlige tider til å kutte litt mer enn de egentlig trenger. Det gir sikkerhet og også en mulighet til å kvitte seg med kompetanse de ikke lenger trenger. Det er derfor sannsynlig at det i tallene nå gjemmer seg mye kompetanse som mer eller mindre har gått ut på dato. It er ferskvare og it-kompetanse må jevnlig oppdateres, noe som også gjør it-bransjen til et tøft arbeidsmarked.

Prosjekter

At ledigheten ikke reduseres skyldes nok også usikkerheten som har oppstått som følge av den økonomiske turbulensen i flere EU-land, ikke minst Hellas. Det får nok mange til å holde litt tilbake både på investerings- og ansettelsesfronten.

I dagens utgave av Computerworld på papir tar interesseorganisasjonene for it-bransjen til orde for at offentlig sektor må sette i gang flere it-prosjekter. Dette vil spore både etterspørselen etter kompetanse og omsetningen i bransjen - og dermed redusere ledigheten. Tilsynelatende høres dette ut som et argument brukt i egen vinning. For det er vel neppe statens oppgave å subsidiere it-sektoren, like lite som det bør vare statens oppgave å subsidiere andre næringer. Men av og til er det mulig å slå to fluer i en smekk.

Felles interesser

Offentlig forvaltning har et stort behov for modernisering. Og på samme måte som lavkonjunkturer gir staten en gylden anledning å investere i samferdsel og offentlig bygg (uten at styringsrenten påvirkes negativt), gir det også en gylden mulighet til å investere i teknologi som kan gjør offentlig sektor vesentlig mer effektiv. Den muligheten har ikke regjeringen brukt. Selv vil nok Fornyingsministeren trekke frem e-id, som har fått store bevilgninger de siste par årene, men i den store sammenhengen utgjør ikke dette alene noen stor forskjell. Oppfordringen må derfor bli: Invester mer! Det gir god avkastning og løser fundamentale problemer i forvaltningen. Og som en hyggelig bieffekt må vi regne med at ledigheten i it-bransjen reduseres.

Les om:

Ukens Leder