Har LMS gjort skolene bedre?

Har LMS gjort skolene bedre?

LEDER: De tunge læringssystemene vil ikke bære pedagogiske frukter.

De fleste med barn i skolealderen har gjort seg erfaringer med det som har fått navnet LMS (Learning Managment Systems). Kommuner og fylkeskommuner rundt omkring i landet har de siste ti årene brukt vesentlige ressurser på utvikle disse verktøyene i et forsøk på å skape nyttige læringsportaler, med innhold for både lærere, elever og foreldre. Spørsmålet er bare: Har det fungert?

Det ligger et åpenbart potensial i å utvikle digitale løsninger som gjør det mulig å dele informasjon, kommunisere og lære bedre. Likevel er det en utbredt holdning blant brukerne at læringsportalene sjelden realiserer disse gevinstene. Lærerne er frustrerte over tekniske utfordringer og merarbeidet LMS-ene ofte representerer. Elevene føler ikke de finner innhold som er interessant og bruker heller andre løsninger for å kommunisere med lærere og andre elever. Foreldre opplever at bare deler av skolens informasjon legges ut, ofte avhengig av hvor god tid lærere og skolens administrasjon har til å gjøre dette arbeidet.

Nå utfordres læringsplattformene ytterligere av skybasert tjenester som både er mer intuitive og som kan levere samme funksjonalitet.

Skoleverket i Norge har ikke vært veldig gode til å ta i bruk informasjonsteknologi. Det har i mange tilfeller vært teknologi for teknologiens skyld - og ikke gode lærerplaner støttet opp med it der hvor det er fornuftig. Det var tilfellet på begynnelsen av 2000-tallet, da det var et voldsomt fokus på at alle elever i skolen trengte egne pc-er, uten at det var begrunnet ut over en følelse av at it er viktig. Det samme er på de aller fleste skoler tilfelle med LMS. Disse løsningene har blitt implementert uten at det har blitt fokusert på hvilke administrative og pedagogiske utfordringer man har ønsket å løse.

Alle it-prosjekter er avhengig av et tydelig oppdrag og en prosjektorganisasjon som tror på det. I et skoleverk hvor it-strategiene legges på kommune og fylkeskommune-nivå, og ikke på skolene som skal bruke verktøyene, er en slik forankring umulig. Derfor kommer aldri dagens kongstanke om tunge læringsplattformer - for de aller fleste - til å bære vesentlige pedagogiske frukter. Effektiviteten kommer skolene til å finne selv med tjenester i skyen.

Ukens Leder