Helse-it det svinger av

Helse-it det svinger av

LEDER: Det er en helt konkret årsak til at helsevesenet ikke har oppnådd teknologimodenhet.

Helsevesenet i Norge har mange utfordringer. Et av dem er at gode it-prosjekter, som kan løse helt konkrete, praktisk problemer, ikke blir satt ut i live fordi slike investeringer må tas over den daglige driften. I en sektor som helse, hvor alt du gjør i ytterste forstand handler om liv og død, vil slike investeringer alltid bli saldert. I valget mellom en sykeseng ekstra eller hjemmel til en stilling til, kan aldri økonomiske og ressursmessige utlegg, som kanskje ikke gir gevinster før om et år eller to, bli prioritert. Det er en helt konkret årsak til at helsevesenet ikke har nådd en teknologimodenhet som vi ser på mange andre områder i samfunnet.

Det er derfor lovende takter når opposisjonspartiene på Stortinget i denne uken har funnet sammen for å foreslå et investeringsfond for it i helsesektoren. 10 milliarder kroner, fordelt på fem år, skal avsattes for at norske helseinstitusjoner skal kunne gjøre de riktige investeringene uten at det skal gå ut over selve driften. Dette er ikke ekstra bevilgninger. De som benytter seg av fondet må betale tilbake pengene, men først når gevinstene fra prosjektet er høstet.

I tillegg vil opposisjonspartiene at helsevesenet i Norge skal underlegges flere sentrale retningslinjer for sine it-investeringer. Det skal sørge for større grad av samhandling og sikkert også besparelser i forhold til gjenbruk av arkitektur og løsninger.

Det er ikke konstruktivt, men likevel fristende, å si velkommen etter. Computerworld har i en årrekke tatt til orde for mer sentral styring og utvikling av mekanismer som motiverer til smarte it-investeringer i offentlig sektor generelt. Men når det i så henseende er langt mellom lyspunktene, er det viktig å understreke at det ikke skyldes en landsdekkende offentlig inkompetanse på it. Det jobber mange meget innsiktsfulle mennesker i forvaltningen, som med de rette rammebetingelsene vil kunne sette i gang prosjekter som samlet sett vil kunne gi Kongeriket enorme gevinster. Men da trengs det ledelse og beslutningsdyktighet.

Derfor oppfordrer vi Fornyingsdepartementet om å studere opposisjonens forslag og la seg inspirere. Det vil være en god start for en offentlig sterk og bærekraftig it-strategi.

Les om:

Ukens Leder