Hvorfor velger ikke kvinner it?

Hvorfor velger ikke kvinner it?

LEDER: Vi trenger en kvinnedugnad. Hvem tar utfordringen?

Forrige uke arrangerte Computerworld konferansen It-trender 2011. Konferansens mål og intensjon er å gi it-sjefer og andre med besluttende myndighet i it-spørsmål ballast til å ta de riktige teknologiske valgene.

Konferansen var på alle måter vellykket, men en ting var åpenbart når de over 300 deltagerne strømmet inn i salen: Kvinner er fremdeles kraftig underrepresentert i it-bransjen. 45 av totalt 315 var kvinner. Det utgjør 14,2 prosent av forsamlingen.

It-bransjen henger etter

Det er ikke ukjent at it-bransjen har en kraftig mannlig slagside. Slik har det vært siden begynnelsen. Det som likevel er overraskende er at det ikke er bevegelse på fronten.

De siste 20 årene har det innen de fleste yrker vært en utvikling hvor kjønnsfordelingen har beveget seg i en tross alt mer balansert retning. Det være seg innen helse og omsorg, ingeniøryrker, økonomi eller i industrien. Men it it-bransjen har altså tiden stått stille.

Det er alltid sammensatte årsaker til at samfunnsstrukturer blir som de blir. Jenter velger sjeldnere enn gutter realfaglig utdannelse. Det legger selvsagt føringer på hvilke yrkesvalg de tar senere.

Vi trenger en kvinnedugnad

It-bransjen som kjent mannsbastion bidrar sikkert også til at mange søker seg til sektorer med mer balanse. Og det øker neppe rekrutteringen at it ofte blir fremstilt som programmering på bakrommet, med kollegaer som ligner nerdene i amerikanske college-filmer.

Kvinner og menn velger forskjellig. Slik kommer det til å være i fremtiden også. Det bør likevel ikke være et argument for å redusere innsatsen for å rekruttere kvinner til it-yrker.

Bransjeorganisasjoner som Ikt-Norge og Dataforeningen har tidligere arbeidet aktivt med denne problemstillingen. Nå er det på tide å intensivere innsatsen igjen. Vi trenger en kvinnedugnad. Hvem tar utfordringen?

Les om:

Ukens Leder