- Ikke ta livet av Store Norske

- Ikke ta livet av Store Norske

LEDER: Vi trenger et nasjonalt leksikon med kvalitetssikret innhold.

Det nærmer seg slutten for Store Norske Leksikon. Den siste utgivelsen av papirutgaven kom i 2007, og 1. juli avvikler Aschehoug og Gyldendal driften av nettutgaven. Det markerer slutten på et prosjekt som den norske forlagsbransjen har drevet med siden unionsoppløsningen i 1905 - produksjon og publisering av et jevnlig oppdatert nasjonalleksikon.

Legger ned

Kunnskapsforlaget, som er utgiver av Store Norske Leksikon, har siden beslutningen om å legge ned virksomheten sagt seg villige til å både gi bort teknologi og data til aktører som vil ta over stafettpinnen, rett og slett med tanke på at institusjonen Store Norske Leksikon bør leve videre. Det har blant annet vært spilt inn til myndighetene at staten bør bidra med finansiering, noe kulturminister Anniken Huitfeldt var raskt ute med å utelukke - litt for raskt etter vår smak.

Det er selvsagt internett generelt og Wikipedia spesielt som gjør det vanskelig å lykkes med et nasjonalt nettbasert leksikon. En redaksjon som skal produsere artikler og kvalitetssikre innhold koster penger. Da er det vanskelig å konkurrere med tjenester som Wikipedia - hvor det er brukeren som produserer innholdet, helt gratis. Men dette er også det grunnleggende problemet med Wikipedia - og internett generelt. Hvem som helst kan publisere, men ingen tar et offisielt ansvar for at informasjonen som publiseres er riktig. Derfor bør vi også tenke oss om før vi lar Store Norske Leksikon vandre inn i evigheten.

Universitetene

En mulig løsning er at universitetene i Norge tar på seg oppgaven med å fylle Store Norske med kvalitetssikret innhold. Det har blant annet rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø tatt til orde for, som mener dette passer godt med universitetenes samfunnsoppdrag, som blant annet er "å viderebringe kunnskap til dem som ikke er forskere".

Men med en slik løsning må det også komme ekstra bevilgninger. Det bør forskningsminister Tore Aasland sørge for at kommer på plass. Norge tar seg i kultur- og kunnskapsformidlingens navn råd til en Opera til fire milliarder. Da bør vi også ta oss råd til - som et alternativ til den fragmenterte virkeligheten på internett - et nasjonalt leksikon med faglig kvalitetssikret innhold.

Les om:

Ukens Leder