- Ikke vingeklipp Innovasjon Norge

- Ikke vingeklipp Innovasjon Norge

LEDER: Det trengs mer målrettet arbeid for øke etableringer i it-sektoren.

Innovasjon Norge får mindre penger å rutte med. Som en direkte følge av dette legges den målrettede satsingen på ikt ned. Dette er ikke et program som har stått veldig sentralt i Innovasjon Norges arbeid, og slik sett trenger heller ikke konsekvensene å bli voldsomme.

Det vil fremdeles være mulig for ikt-bedrifter å søke tilskudd på generelt grunnlag, da i konkurranse med alle andre bransjer og sektorer i Norge som ikke har egne program i Innovasjon Norge.

Lett å støtte

Selv om de direkte konsekvensene av Innovasjon Norges omorganisering og ikt-kutt i seg selv ikke er store, er det likevel mange som reagerer sterkt på beslutningen. Ikt-sektoren er, litt etter hvordan man regner, Norges andre eller tredje største næring, og åpenbart viktig for verdiskapningen i Norge. Spesielt viktig blir teknologi på veien mot en tid hvor oljeindustrien ikke lenger kan være nasjonens økonomiske bærebjelke.

Både Ikt-Norge og Abelia har derfor lenge kritisert regjeringen og virkemiddelapparatet for manglende ikt-fokus. Nå reagerer de to interesseorganisasjonene naturlig nok på at satsingen ser ut til å svekkes fremfor å styrkes. Det er en posisjon det er lett å støtte.

Appellere til Giske

I avisen fredag forrige uke, publisert på nett i dag, skriver vi om flere it-selskaper med internasjonale ambisjoner som mener de neppe ville ha overlevd etableringen uten støtte fra Innovasjon Norges ikt-program.

Dette er selskaper det er lett å se for seg som en viktig del av fremtidens næringsliv. De baserer seg på spesialkunnskap, henvender seg til et globalt marked og kan agere raskt på skiftende markedsmessige og teknologiske trender. Kort sagt, de er konkurransedyktige. Det er åpenbart kontraproduktivt at virkemiddelapparatet i Norge ikke i større grad konsentrerer seg om slike teknologibedrifter.

Det er derfor all grunn til å appellere til næringsminister Trond Giske om mer målrettet arbeid for øke antall etableringer i ikt-sektoren i Norge. Vingeklippingen av Innovasjon Norge er ikke et bidrag til dette.

Les om:

Ukens Leder