Intet nytt i nettskyen

Intet nytt i nettskyen

LEDER: It-bransjen har sine særtrekk. Cloud computing lukter déjà vu.

It-bransjen har sine særtrekk. En av dem er hangen til bruk av trebokstavforkortelser - altså akronymer. Vi nevner i fleng: CRM, SOA, ISV, ERP, ASP, DLP, SLA, TCO, ROI, SAM... (Quiz: Hvem greier alle?)

Et annet særtekk er hvordan en samlet industri nesten alltid er i fase når det kommer til å markedsføre ulike teknologier og løsninger. Helt uavhengig av hva som står på den teknologiske agendaen går leverandørene i takt, om det handler om virtualisering eller SOA.

Markedsføringskverna

Nå er det Cloud Computing som gjelder. Det er vel knapt en it-leverandør i landet som ikke på ett eller annet nivå posisjonerer seg i forhold til dette. Det bærer også kommunikasjonen ut til kundene bud om. Det snakkes om private og offentlige skyer, it ut av kontakten og betal for det du bruker, men hva skiller dette fra teknologi som har vært tilgjengelig i årevis? Lite. Likevel er det lett å tro det, når kommunikasjons- og markedsføringsapparatet i it-bransjen begynner å kverne.

Application Service Provider (ASP) var et begrep som dukket opp på slutten av nittitallet. I Norge - for så vidt også i internasjonal målestokk - var Telecomputing tidlig ute i dette markedet. Tanken var å tilby programvaretjenester på samme måte som internett-tilbyderne gå tilgang til nettet, altså som Internet Service Provider (ISP). Eierskapet til programvaren kunne ligge hos både kunden og leverandøren, men all drift skulle foregå hos tjenesteleverandøren.

Hørt det før

Siden lanserte IBM begrepet Software as a Service (SaaS). Det handlet også om distribuerte it-tjenester, være seg maskinvare eller programvare. Som med ASP var det internett som var bærer. Det var også tilfellet med Web 2.0 - som kom noe senere - løst definert som tjenester og applikasjoner levert over internett. Dette som motsetning til "Web 1.0", som hadde handlet ensidig om presentasjon av tekst, bilder og i høyden video.

Når vi i dag snakker om Cloud Computing skal vi derfor være klar over at dette bare er et begrep i en lang rekke andre konsepter, som i det store og hele handler om det samme. Det som imidlertid er nytt, er at it-tjenester levert via internett ser ut til å stå foran et kommersielt gjennombrudd. Det er interessant, men Cloud Computing har vi hørt om før.

Les om:

Ukens Leder