It-året som må bli bedre

It-året som må bli bedre

LEDER: Sammenlignet med 2009, vil 2010 uansett bli en opptur.

2009 ble ikke noe godt år, verken for it-bransjen eller andre sektorer. Finanskrisen kom til å prege både leverandør- og kundesiden sterkt. It-budsjettene ble kuttet – til dels kraftig. Det førte til fallende etterspørsel i bedriftsmarkedet – både innen maskinvare, programvare og i tjenestemarkedet. Til tross for rekordlav rente har også konsumentmarkedet opptrådt nervøst. Mange har vært bekymret for jobbene sine og holdt igjen på forbruket. Elektronikk-forhandlerne har derfor heller ikke hatt noe å rope hurra for i år.

It-bransjens redning i 2009 ble offentlig sektor. Mange og store leveranser her har bidratt til at krasjlandingen ikke har blitt så voldsom som mange fryktet. Blant annet har arbeidsledigheten innen it- og ingeniørstillinger vokst bare moderat - noe som selvsagt er fattig trøst for dem som nå faktisk står uten arbeid. Likevel må det kunnes sies at det i en periode så verre ut enn det faktisk ble.

Windows 7

Spørsmålet er nå selvsagt hva 2010 vil bringe. Det er alminnelig konsensus om at nedgangen nå har flatet ut og at vi i året som kommer kan regne med en moderat markedsvekst. Den avgjørende faktoren for det er at næringslivet igjen øker sine it-budsjetter.

Det bør være en viss optimisme for det. Etter flere år med kostnadskutt er det mange bedrifter som sitter med et oppdemmet investeringsbehov – kanskje særlig på maskinvaresiden. Man regner som regel levetiden på en pc til tre år. Nå er det mange som har ventet fire år. Windows 7 kan også bli en faktor som er med på å drive dette markedet neste år. Mange hoppet bukk over Windows Vista - XP ble opplevd som godt nok. Det tror vi ikke kommer til å skje med Windows 7. Sikkerhetshensyn og ansattes ønsker om et moderne grensesnitt kommer til å sørge for det.

Offentlig sektor

På programvare- og løsningssiden er det også grunn til å tro på vekst neste år. Også her sørger sabbatsåret 2009 for et oppdemmet behov. Dessuten vil offentlig sektor fremdeles sørge for fortsatt høy aktivitet her.

Det gjelder også i tjenestesegmentet. Kostnadskontroll og inntjening vil fortsatt prege norske bedrifter og motivere til outsourcing. Spørsmålet for norske leverandører er hvor mye omsetning som forsvinner til lavkostland. Vi tror ikke det blir voldsomt mye. Mange har etterhvert fått erfare at offshoring medfører større kulturelle utfordringer enn man trodde.

Sammenlignet med 2009, vil uansett 2010 bli en opptur. Derfor er hele den nye papirutgaven av Computerworld viet hva vi kan vente oss av året som kommer. Vi håper det gir motivasjon til å gyve løs på nye utfordringer 1.januar.

God jul og godt nyttår!

Les om:

Ukens Leder