It-direktoratet har et uutnyttet potensial

It-direktoratet har et uutnyttet potensial

LEDER: Difi har ikke klart å realisere en samordnet og sentral it-strategi.

Det er nå snart tre år siden tidligere fornyingsminister Heidi Grande Røys opprettet Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). Hensikten var å få på plass et organ som kunne bidra til større samordning mellom ulike sektorer i statsforvaltningen og generelt arbeide for en større grad av "kvalitet, effektivitet, brukerretting, åpenhet og medvirkning" i stat og kommune.

It var naturlig nok en viktig komponent i dette, og mange håpet nok at Difi skulle legge på plass en helhetlig og sentral plan for it-investeringene i offentlig sektor.

Har potensial

I denne utgaven av Computerworld har vi ringt rundt til flere it-sjefer i offentlig sektor for å høre deres oppfatning av Difis arbeid. De fleste stiller seg positive til intensjonene, men mener direktoratet har potensial til å bli noe mer enn det er i dag.

"Det er bare i dette landet vi har råd å holde på som vi gjør. Tenk hva det koster at alle kommuner gjør akkurat det samme på it-siden - men bare på sin egen måte? Jeg ønsker meg flere retningslinjer og fellesstandarder for eksempelvis fagprogrammer - fra sentralt hold."

Dette uttaler it-sjef Harald Moe i Trondheim kommune. Og det er lett å si seg enig.

Samordning

Det er åpenbart at større grad av samordning på den offentlige it-fronten vil være særdeles kostnadsbesparende. Hvis alle kommuner i Norge trenger et fagsystem for barnehager, kan det jo ikke være nødvendig at alle utvikler og implementerer dette på sin egen tue? Det vil dessuten også være mye å spare på innkjøp, hvis staten Norge i større grad koordinerer sine behov.

Men dette handler om politisk vilje. Det er lang tradisjon i Norge for at kommunene i spørsmål som angår kommunens egne tjenester, skal ha stor frihet. Tanken er selvsagt at de som sitter nærmest problemet også vet best hvordan problemet skal løses. Det er en god tanke.

Mindre kommunalt selvstyre

Men det hadde vært interessant om Fornyingsdepartementet faktisk hadde visst hvor store de samlede årlige it-investeringene i offentlig sektor var, og også litt om hvordan pengene ble brukt. Det hadde vært et godt underlag for å kvantifisere potensialet i en mer samordnet og sentral it-strategi.

Uansett hvordan man regner er vi overbeviste om at gevinsten vil tilsvare mange tusen sykehjemsplasser. I et slikt lys blir det lett å legge mindre vekt på prinsippet om kommunalt selvstyre.

Hva synes du om Difis arbeid? Si din mening under, og stem over!

Les om:

Ukens Leder