It-sjefen anno 2011

It-sjefen anno 2011

LEDER: Det er et stykke fra ingeniørene i labfrakker på 70-tallet til it-sjefene i dag.

It-sjefens rolle er i stadig endring. Det er et tema vi har omtalt mye i Computerworlds snart 30-årige historie. Det er et stykke fra ingeniørene i laboratoriefrakker på 70-tallet til it-sjefene i dag, som like gjerne som dongeribukser kan bli observert med dress og slips. Dette er en ytre forskjell, men likevel en indikator som forteller noe om hvilken funksjon dagens it-ansvarlige prøver å fylle.

I informasjonsteknologiens barndom var en it-sjef nesten også forskningssjef. Bare de største bedriftene kunne koste på seg slik luksus. Gradvis har it blitt en ressurs ingen kommer utenom, heller ikke i de aller minste bedriftene. Samtidig har den teknologiske utviklingen muliggjort stadig flere it-støttede prosesser. Resultatet er at it i dag er så tett vevet sammen med forretningsdriften av det er vanskelig å skille det ene fra det andre.

Derfor er det ikke lenger noen selvfølge at it-sjefen har en ren teknologisk bakgrunn. En utstrakt forståelse for bedriftens verdikjede og prosesser har blitt en forutsetning for å lykkes. Det har åpnet it-avdelingene for medarbeidere med mer forretningsorientert kompetanse. I første omgang skjer dette i de største bedriftene, men det er en utvikling vi også kommer til se i mindre bedrifter og organisasjoner. Verdiskapningen vil i stadig større grad skje i skjæringspunktet mellom teknologi og prosesser. Da kreves det kompetanse om begge deler.

Dette er noe av bakteppet når Computerworld i samarbeid med analyseselskapet IDC den 2. november kårer Årets it-direktør. Dette skjer på en konferanse på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. I denne utgaven av Computerworld presenterer vi kandidatene. De kommer fra vidt ulike bransjer, men felles for dem er nettopp at de representerer it-direktører med dyp forståelse for den organisasjonen de skal støtte med it-verktøy. Vi kommer til å presentere vinneren i Computerworld, men vil du vil du vite svaret før dette, er du velkommen på Årets It-direktør 2011.

Agenda og påmelding finner du her

Les om:

Ukens Leder