Ja, noen jobber faktisk på spreng

Ja, noen jobber faktisk på spreng

LEDER: Per Morten Hoff tar for lett på det når han avviser Negotias påstander.

Per Morten Hoff i interesseorganisasjonen IKT-Norge gikk tidligere denne uken hardt ut mot fagforeningen Negotia, som organiserer ansatte i it-sektoren. Han mener Negotia maler fanden på veggen når de beskriver arbeidsforholdene i it-sektoren. Bakgrunnen er en undersøkelse Negotia har fått utført, som konkluderer med at mange i it-bransjen jobber langt ut over normal arbeidstid og utsettes for press fra arbeidsgiverne.

Dette mener Hoff, hvis vi forstår ham riktig, er feil. Det Negotia peker på som lovløse tilstander, mener han er "fleksibel arbeidstid". Samtidig påberoper han seg å være en nøytral part, som kan fortelle hvordan ting egentlig henger sammen, uten å være bundet til særinteresser.

Vel, for å ta det siste først. IKT-Norge er en interesseorganisasjon, som riktig nok ikke jobber med tariffspørsmål, men hvor kontingenten betales av bedriftene som er medlemmer. Det skulle dermed være noenlunde åpenbart at det er arbeidsgiversiden som ønsker å få sine interesser fremmet gjennom medlemskapet, ikke de ansatte. Så nøytral er neppe IKT-Norge i dette spørsmålet.

Vi tror også Hoff tar for lett på det når han blankt avviser Negotias påstander. It-sektoren er fremdeles en fersk bransje, og på godt og vondt er den fremdeles preget av en utstrakt gründerånd. Da er det ikke forhold som arbeidstidsregulering som står i høystetet. Samtidig har it-folk i liten grad organisert seg for å sette søkelys på slike spørsmål, kanskje fordi mange er høyt utdannede som ser en gevinst i å forhandle sin egen lønn og kompensasjon.

Ut fra dette er det logisk å anta it-bransjen både titt og ofte bryter Arbeidsmiljøloven og generelt ikke tar så tungt på de ansattes rettigheter. Derfor bør Hoff på vegne av de bedriftene han representerer ta beskyldningene fra Negotia på alvor. It-bransjen, som resten av arbeidslivet, trenger tidvis korreksjon fra fagforbundene for å bedre arbeidsforholdene i sektoren. Lang tradisjon i Norge tilsier at dette kommer både arbeidsgiver og arbeidstager til gode.

Les om:

Ukens Leder