- Ja til elektroniske valg!

- Ja til elektroniske valg!

LEDER: Evalg kan redde demokratiet fra dalende valgdeltakelse.

Uten at så mange har merket det har kommunaldepartementet satt i gang et prøveprosjekt som ikke kan karakteriseres som annet enn en liten revolusjon.

Ved kommunevalget i 2011 skal innbyggerne i ti kommuner og en bydel i Oslo kunne legge inn sin stemme elektronisk. Det vil si, ikke bare i stemmelokalet, men også via internett, for eksempel hjemme i sofaen eller på jobben.

Computerworld har de siste ti årene jevnlig skrevet om elektroniske valg. Myndighetenes holdning har vært avvisende. Faren for valgjuks og at noen kan bli presset til å stemme på at parti de ikke sympatiserer med, har blitt dratt frem som så vektige argumenter at elektronisk stemmegivning har blitt avvist.

Adresserer

Prinsippet om hemmelige valg er viktig og definitivt et premiss for et velfungerende demokrati. Vi har likevel på denne plass flere ganger tatt til orde for at en teoretisk sjanse for misbruk må holdes opp mot en stadig fallende valgdeltagelse, som også er et betydelig demokratisk problem. Lav valgdeltagelse utfordrer våre tillitsvalgtes legitimitet til å ta beslutninger på våre vegne. Når det finnes verktøy som sannsynligvis vil øke oppslutningen må vi derfor bruke dem.

Som kommunaldepartementet selv understreker vil det være mulig å legge inn sin stemme flere ganger. Selv om du har stemt på internett, kan du dessuten likevel møte opp på valgdagen og stemme ordinært. Dette adresserer på en akseptabel måte muligheten for at noen i et e-valg kan bli presset til å stemme på et bestemt parti. Hvis dette skjer vil vedkommende kunne endre sin stemme senere.

Styrke

Spørsmålet om sikkerhet har også blitt diskutert. Man kan ikke garantere sikkerhet, er omkvedet. Men det kan man vitterlig ikke i et analogt valg heller. Tvert i mot kan det argumenteres at et elektronisk valg minsker risikoen fordi det reduserer sjansene for menneskelig svikt.

Vi håper derfor oppslutningen i forsøkskommunene blir høy og ordningen utbygd til stortingsvalget i 2013. Det vil styrke det norske demokratiet.

Les om:

Ukens Leder