Keep it simple, stupid!

Keep it simple, stupid!

LEDER: Ambisjonene er store for offentlig it. Det gjør fallhøyden stor.

I 2013 skal Helsedirektoratets eresept-løsning være landsdekkende. Med utviklingstakten dette prosjektet har hatt til nå, er det dessverre lite som tilsier at det vil bli en realitet. Tilbake i 2006 mente Helsedepartementet at 60 prosent av reseptene i 2010 skulle være digitale og hele 80 prosent i 2011. Fasiten i dag er at vi kun finner digitale resepter i to kommuner i Norge, i de to kommunene som har vært pilotbrukere i prosjektet.

Lang liste

Det er lett å ironisere over offentlige it-prosjekter som viser seg vanskeligere å få i mål enn først antatt. Listen av slike prosjekter er lang, og det er forståelig at mange stiller seg tvilende til om vi som skattebetalere i Norge får avkastning på investeringene når kommuner og offentlige etater begir seg i vei med it. Det er likevel viktig å ha med seg at kompleksiteten i mange av de statlige it-initiativene er større enn vi som utenforstående har innsikt i. Ulike teknologiske løsninger skal snakke sammen, mange ulike datakilder skal forenes, offentlige etater med ulik it-praksis skal samarbeide, det må tas hensyn til personvernspørsmål og eksisterende arbeidsprosesser skal underbygges. Det er kort sagt ganske vanskelig å få det til.

Der ligger det en lærdom som på et eller annet tidspunkt må sive inn i forvaltningen. Når ambisjonene er store, er også fallhøyden stor. Paret med en godt dokumentert menneskelig tendens til å starte alle prosjekter med en for positiv holdning til arbeidsmengde, tidsbruk og kompleksitet, blir resultatet ofte det vi i pressen vil kalle katastrofalt.

Skottland

I Danmark innføres det nå regler som medfører at alle offentlige it-prosjekter priset til mer enn ti millioner kroner skal følge en standardisert prosjektmal. Dette er en mulighet Difi ønsker å lukte på også for Norge. Vi tror det kan være en klok beslutning. Et like viktig grep kan være å forlate det tilsynelatende rådende ønsket om tunge og store it-prosjekter. Den offentlige it-innovasjon ser ut å være bedre tjent med en it-strategi som bygger opp under mange mindre prosjekter, med åpenbar og stor kvantifiserbar verdi.

La dette være en tanke på veien: Skottland har innført en velfungerende nasjonal eresept-løsning. Den ble utviklet på noen måneder og kostet skattebetalerne 30 millioner kroner. Til nå har Helsedepartementet bevilget nesten 300 millioner kroner til det norske eresept-prosjektet.

Les om:

Ukens Leder