Kommer nedturen til oss?

Kommer nedturen til oss?

LEDER: Vi må anta at veksten i it-sektoren vil bli lav i tiden som kommer.

Finansmarkedene i hele verden følger nøye med på den økonomiske utviklingen i Europa. EU har arbeidet intenst med å enes om en plan for å redde Hellas fra konkurs, og subsidiært også redde Euro-samarbeidet. Med Hellas' beslutning om legge redningspakken ut til folkeavstemning på nyåret har en avklaring blir utsatt igjen. Og bedre blir det ikke når det nå virker sannsynlig at det greske folk vil betakke seg for hjelpen.

Generelt ser derfor ikke de økonomiske utsiktene i Europa spesielt gode ut. Og USA har sine egne problemer. Med dette som bakgrunn må vi anta at veksten i it-sektoren vil bli lav i tiden som kommer. Færre europeiske selskaper kommer til å rulle ut store it-prosjekter, og med økt ledighet vil også konsumentmarkedet påvirkes.

At dette er en utvikling som har nådd Danmark ser vi tydelig i en undersøkelse utført av våre venner i den danske utgaven av Computerworld. Blant 3.820 ansatte i it-sektoren - varierende fra funksjoner som salgskonsulenter, systemutviklere, konsulenter, driftspersonell og ledere - kommer det frem at 13 prosent det siste året har mistet jobben. Blant supportpersonell er andelen opp i så høyt som 21 prosent. Det er en sterk indikasjon på at bransjen er under press. Likevel ser det ut til at de fleste relativt raskt får seg jobb igjen, og sett under ett økte faktisk lønnsinntektene for it-ansatte i Danmark med 3,5 prosent i løpet av året. La oss håpe det er en utvikling som fortsetter.

En forklaring på de tross alt positive signalene i Danmark er at offentlig sektor er en stor kunde. Det bidrar til å holde omsetningen oppe i tider hvor næringslivet sliter med inntjeningen. Det er en kjent mekanisme at it-aktørene vrir salget mot offentlige sektor i turbulente tider.

Dette er også en faktor som gjør at den norske it-bransjen ikke trenger å se så mørkt på fremtiden. En langvarig nedtur på kontinentet vil nødvendigvis også påvirke det norske markedet, men vår økonomiske særstilling og en solid bufferkapasitet i offentlig sektor kan bidra til å ta unna den verste støyten. Likevel, det er all grunn til å vise forsiktighet. Det spilles med store innsatser i Europa om dagen.

Les om:

Ukens Leder