Kommunenes innkjøpsmakt

Kommunenes innkjøpsmakt

LEDER: Kongsberg og de andre kommunene står for svakt i forhold til leverandørene.

Kongsberg har lykkes der Asker feilet. I ukens avis kan du lese om Kongsberg kommunes prosjekt for å knytte saks- og arkivsystemet fra EDB Ergogroup mot fri programvare. Sammen med EDB har it-avdelingen i kommunen gjort det mulig å bruke Libre Office med fagapplikasjonen.

Her er vi i kjernen av utfordringene for fri programvare i offentlig sektor. De fleste leverandører av fagsystemer er så tett knyttet til Microsoft at de utelater andre integrasjonsmuligheter. Det er direkte skadelig for konkurransen.

Computerworld har de siste ukene satt fokus på Microsofts markedsdominans. Vi har skrevet at offentlig sektor i Norge bruker nærmere en halv milliard kroner på Microsoft Office-lisenser i året. Og it-driftssjefen i Kongsberg kommune spør seg om ikke leverandørene burde ha dårlig samvittighet for å påføre kommunene store ekstrautgifter.

Det er imidlertid mange faktorer i et slikt regnestykke. Og det er gode argumenter for å velge Microsoft. Samtidig tilsier de samlede lisenskostnadene at det må være lønnsomt å legge bedre til rette for alternativer. Det må være mulig å velge.

Kongsberg har kommet langt, men fortsatt står det igjen fagsystemer fra Visma som ikke lar seg knytte opp til kontorpakken. Programvaresjefen i Visma sier til Computerworld at de er for åpenhet og de gjerne tilpasser seg til andre alternativer enn Microsoft. Det er bra, og et steg på veien. Selskapet etterlyser imidlertid flere kunder. Det blir for dyrt å tilpasse for én kommune, sier de. Dette viser at den enkelte kommune i landet står svakt i forhold til leverandørene. Visma er en stor leverandør til kommunal sektor. Her må de ta sine kunder på alvor. Samtidig er det nødvendig at flere kommuner går sammen, for å styrke sin innkjøpsmakt.

Les om:

Ukens Leder