Illustrasjon: iStock

DATATRAFIKK: Veksten i datatrafikk er fremste vekstkilde i det norske markedet. Illustrasjon: iStock

Konverger eller dø

UKENS LEDER: Teleoperatørene blir digitale tjenesteleverandører. Video er nøkkelen, og omstilling en livsnødvendighet. 

Hvordan vil telebransjen se ut om tre år? Den største og sikreste forskjellen er at alle store operatører både må ha mobil og fastnett, eller i det minste operasjoner i begge segment selv om de ikke eier begge nettene selv.

Det er grunnleggende tjenesteutvikling som driver dette fram. Veksten i datatrafikk er fremste vekstkilde i det norske markedet. Og bak det ligger først og fremst video. Et viktig ledd i det er strømme-TV. Hastigheten i mobilnettene øker så kraftig at slike tjenester kan nytes både via fast og mobilnett. Det tvinger framfor alt teleoperatørene til å kunne tilby sine tjenester på alle plattformer.

Da duger det ikke som mange fiberoperatører og for eksempel Broadnet bare å være i fastnettet. Og det er ikke godt nok for Telia i Norge eller Ice å bare være i mobilnettet. Vi behøver ingen krystallkule for å se at det betyr fusjoner og oppkjøp i betydelig omfang. Aktørene vil bli større, men framfor alt bredere. Bransjen har snakket om konvergering, Fixed Mobile Convergian (FMC), siden begynnelsen av 90-tallet. Lite har skjedd. Nå skjer det.

Og konvergeringen strekker seg lengre enn det. Enkelt sagt får vi programvarestyrte telenett SDN og sterk grad av virtualisering. Også selve mobilabonnementet blir programstyrt. SIM-kortet som binder deg til operatøren forsvinner. Og hvem er sterkest på programvare. Jo, framfor alt amerikanske programvarehus og dataselskaper. Båndene mellom databransjen og telebransjen vil bli mye tettere enn før. Det betyr mer partnerskap og kanskje også fusjoner.

Den tredje trenden er at tele kjøper TV eller omvendt. Teleoperatørene blir digitale tjenesteleverandører. Video er en nøkkel. Derfor kjøper AT&T Time Warner.

Rundt 2020 kommer 5G kommersielt med blant annet en teknologi som åpner for spesialiserte vertikale nisjer med ulik kvalitet og innhold. Det betyr at spesifikke bransjeløsninger vil komme i fokus, og kanskje et lagdelt internett.

Tingenes internett eller «internett over alt» blir en sterk vekstmotor. Milliarder av ting kobles sammen, og enda viktigere er at tingene kobles tett sammen med menneskene og inn i oss. Smarte hjem, smarte byer og velferdsteknologi er manifestasjonen. Avhengigheten til nettet øker dramatisk. Kravene til sikkerhet og dekning øker radikalt.

Hele det digitale univers er i smeltedigelen. Lite blir som før. Omstilling en livsnødvendighet. 

Ukens Leder